In de vastentijd staat het project “OSJOSMA – een weeshuis in Haïti” om de twee jaar in de kijker geplaatst:

‘Osjosma’ staat voor: Orphelinat (weeshuis) Saint-Joseph Ouvrier (Sint-Jozef Werkman) à Saint-Michel de l’Attalaye. Het weeshuis ligt in het straatarme Haïti.

Drie personeelsleden van onze school bezochten enkele jaren geleden dit project dat van zeer nabij wordt opgevolgd door een VZW Osjosma, met zetel in Opglabbeek onder leiding van Frans Vandueren.

Het project van VZW OSJOSMA mag in 2020 tijdens onze vastenactie rekenen op onze steun om schoolkosten voor alle weeskinderen te betalen. De bedoeling is dat elk weeskind, zolang het in het weeshuis verblijft, naar school gaat totdat het de schoolloopbaan beëindigt. Naar school kunnen gaan en effectief leren lezen en schrijven is voor dit land een hele verwezenlijking vermits bijna de helft van de bevolking nog steeds niet kan lezen en schrijven. Intussen zijn sommige van de oudste wezen een jaartje hoger onderwijs aan het volgen in de hoofdstad Port-au-Prince. Zij proberen een diploma ‘Toerisme’ te behalen.

Ook zal het derde gebouw spoedig in gebruik kunnen worden genomen. De wezen die meerderjarig zijn intussen, hoeven op die manier niet meteen het weeshuis te verlaten. Zo kunnen ze zich degelijker voorbereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij.

Meer informatie over het weeshuis kunnen jullie vinden op de website van de organisatie: http://www.osjosma.be.

Bekijk het weeshuis via Google maps:


Vastenactie 2018

De vastenactie ten voordele van het weeshuis Osjosma in Haïti bracht de mooie som op van €3.170. Hiermee geven we de werking van het weeshuis opnieuw een stevig steuntje in de rug. Dank aan allen die met allerlei initiatieven de nodige kilometers verzamelden om de afstand tussen Bree en HaïtI symbolisch weg te werken. Meneer Moons had er zijn handen mee vol om dit op smartschool visueel voor te stellen. Dank daarvoor. Het geld zal heel welkom zijn voor de aanpassingen aan de elektriciteit en voor een verbetering van de watervoorziening. Frans Vandueren uit Opglabbeek, de coördinator van het project, gaat in juni de werken ter plaatse opvolgen. Op het einde van het schooljaar wil hij ons persoonlijk een stand van zaken komen geven op school.

Groeten en dank vanwege de weeskinderen van Osjosma

Groeten en dank vanwege de weeskinderen van Osjosma in Haiti aan alle leerlingen, leraren en opvoeders van onze school'. Dat is de boodschap die Frans meebracht van zijn verblijf bij de weeskinderen tijdens de zomervakantie. De kinderen tonen op de foto het bedrag van € 4.888,70 dat we bijeenhaalden tijdens onze laatste actie. De centjes zijn heel goed aangekomen. Ze zullen heel nuttig zijn voor een noodzakelijke verbetering van de keukenuitrusting. Dank voor dit mooie gebaar van solidariteit. dsc05985