Basisopties 2A

Economie & organisatie

LEERLINGENPROFIEL

 • Je bent geboeid door de economische en financiële wereld en onderzoekt graag welke rol bedrijven en de overheid in je dagelijks leven spelen.
 • Je werkt graag met verschillende computertoepassingen en apps. In deze basisoptie krijg je de kans om hier volop mee te experimenteren en toepassingen te leren gebruiken.
 • Je hebt oog voor een gezond evenwicht tussen mens, milieu en economie.
 • Je wil later zelf misschien wel ondernemer worden en een eigen bedrijf runnen. Dan zit je hier op je plaats om de beginselen te leren.
 • Je wil graag meepraten in de ‘grote, ingewikkelde wereld’. In deze basisoptie leer je om je mening te geven met de nodige argumenten.

WAT HOUDT DE BASISOPTIE ECONOMIE & ORGANISATIE IN?

 • De nadruk in deze basisoptie ligt op de economische en maatschappelijke vorming en het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Zo leren de leerlingen werken met actuele programma’s en apps om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.
 • In deze basisoptie zullen een aantal onderdelen van het vak ‘Mens & samenleving’ verder uitgelicht worden. Actuele, maatschappelijke veranderingen zullen bestudeerd worden vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Ook aan ecologie en duurzaamheid zal de nodige aandacht besteed worden.
 • Heel wat maatschappelijke situaties roepen vragen op. In deze basisoptie komen deze vragen aan bod en zoeken we een antwoord.
 • De consument in de samenleving
  • Waarom is de prijs van Coca Cola duurder dan die van melk?
  • Veel mensen verkiezen een woning in een stad. Leuk? Wat zijn de gevolgen voor milieu en economie?
  • Online shoppen, drones, killerrobots… Technologie staat niet stil, maar wat is de invloed op ons dagelijks leven?
  • De grondstoffen lithium & kobalt raken stilaan uitgeput. Is er nog genoeg voor de productie van je smartphone?
  • Eet jij de Belgische Jonagold of Morgana of verkies je de kiwi’s uit Nieuw-Zeeland?
 • De onderneming in de samenleving
  • Hoe kan een bedrijf als Apple zo groot worden? Ontdek hoe een bedrijf winst kan maken.
  • Sponsoring bij voetbalclubs, reclameborden langs de weg, reclame op maat via sociale media: hoe overtuigen bedrijven ons om een product aan te kopen?
  • Ondernemingszin & ondernemerschap
  • CEO, manager, directeur… Wil jij later een eigen bedrijf leiden? Je krijgt de kans een onderneming op te starten en te ervaren wat er zoal bij komt kijken.
  • De overheid in de samenleving
  • Je staat op en stemt de radio af op MNM, je neemt de bus naar school, leerkrachten staan dagelijks voor je klaar, je volgt sportles in de gemeentelijke sporthal, de zwemlessen gaan door in het stedelijk zwembad…
 • Wist je dat de overheid bij al deze (én nog veel meer) zaken een belangrijke rol speelt?
 • Data-economie
  • Wist je dat bedrijven een schat van info over je verzamelen door je surfgedrag onder de loep te nemen?
  • ICT
  • We leren informatie op verschillende manieren voorstellen. Ben jij graag bezig met computertoepassingen waarmee je affiches, grafieken, video’s, infographics… kan maken?
 • Samen zetten we de eerste stappen in het ontwikkelen van een eigen app.

2A Basisoptie Economie en Organisatie

Maatschappij en welzijn

LEERLINGENPROFIEL

 • Je wil graag het wetenschappelijke rond menselijk gedrag en een gezonde levensstijl achterhalen.
 • Je bent sociaal geëngageerd, je bent begaan met wat er rondom jou in de wereld gebeurt en je zet je graag in voor andere mensen.
 • Je werkt graag samen met andere leerlingen.
 • Je bent van nature uit empatisch ingesteld: je kan je goed inleven in wat anderen beleven en meemaken.
 • Je vindt het boeiend om andere culturen te leren kennen en je er op een creatieve manier in onder te dompelen.

WAT HOUDT DE BASISOPTIE MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN IN?

 • In deze basisoptie ligt de focus hoofdzakelijk op een sociale, maatschappelijke en culturele vorming.
 • Je gaat aan de slag om een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen en uiteraard ga je dit proberen toe te passen in je eigen leven. Dit doe je vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering.
 • Je gaat ook inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Je analyseert hoe het keuzegedrag van mensen m.b.t. hun levensstijl, beïnvloed wordt door inzichten uit de economie, psychologie, sociologie of natuurwetenschappen. Dit wil zeggen dat je gebeurtenissen gaat ontdekken die ons mensen, ons gedrag en onze manier van samenleven beïnvloeden.
 • De sociale en maatschappelijke vorming is heel breed en heeft flink wat linken met natuurwetenschappen, maar vooral met mens- en samenleving. Het is een zeer brede basisoptie die je goed voorbereidt op een richting in de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit.
 • Er wordt ook geoefend om sociale en communicatieve vaardigheden toe te passen in verschillende situaties. Zo verken je bijvoorbeeld verschillende methoden om tot een besluit of tot een oplossing van een conflict te komen.
 • Samengevat:voeding, lifestyle en maatschappij en welzijn (in de brede zin) zijn kernbegrippen van deze basisoptie.

2A Basisoptie Maatschappij en Welzijn

Moderne talen & wetenschappen

LEERLINGENPROFIEL

 • Taal is echt wel jouw ding. Nederlands, Frans en Engels horen bij je favoriete vakken op school. Het zijn misschien niet allemaal je sterkste vakken, maar in deze richting krijg je kansen genoeg om te oefenen en bij te leren.
 • Ook naast school ben je veel met taal bezig. Je leest graag boeken, tijdschriften, stripverhalen… en je kijkt graag films en series, ook in een andere taal.
 • Andere culturen vind je interessant en fascinerend. Je leert hierover graag iets bij en je staat met een open vizier naar de wereld gericht.
 • Je gaat graag in interactie met medeleerlingen en je werkt graag samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Je schrijft graag teksten en verslagen, en een mondelinge presentatie schrikt jou niet af.
 • Je hebt een grote interesse in wetenschappen en wiskunde.
 • Je wil groeien in het zoeken naar wetenschappelijk/ wiskundige oplossingen en je denkt graag ‘out of the box’.
 • Je experimenteert graag samen met andere leerlingen om uit te zoeken hoe iets werkt en je wil leren om dit met de nodige nauwkeurigheid te doen.
 • Stel je je soms de vraag: ‘Hoe kan dit? Waarom is dat zo?’ en wil je hier graag een antwoord op? Dan is deze basisoptie iets voor jou!

WAT HOUDT DE BASISOPTIE MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN IN?

 • De basisoptie ‘Moderne talen en wetenschappen’ bestaat uit twee delen met aparte leerplannen en doelstellingen, maar deze onderdelen hebben wel heel wat raakpunten.
 • Het talige gedeelte sluit aan bij de vakken Nederlands, Engels en Frans van de algemene vorming, maar ook bij beeld en muziek. We bouwen in de basisoptie ‘moderne talen’ verder op de kennis en vaardigheden die worden aangeleerd in de algemene vorming. De focus ligt minder op taalbeschouwing, maar meer op communicatieve vaardigheden, interactie en cultuur.
 • Alle vaardigheden komen ruimschoots aan bod. Dit wil zeggen dat er heel wat (fictie)teksten en boeken worden gelezen en beluisterd, in zowel het Nederlands, Engels als Frans. Deze leeservaringen delen we vervolgens met elkaar. Dit zijn belangrijke vaardigheden om ook het wetenschappelijke gedeelte met succes te kunnen voltooien. De wetenschappelijke wereld is immers een internationaal samenwerkingsverband waarin Engels en Frans de voertalen zijn.
 • Naast lezen en luisteren oefenen we ook de interactieve vaardigheden in. Om dit zo echt en realistisch mogelijk te maken, zal er onder andere met leeftijdsgenoten met andere moedertalen worden gecommuniceerd.
 • Vervolgens gaan we dieper in op verschillende (sub)culturen. We bestuderen deze en proberen gelijkenissen en verschillen te zoeken met onze cultuur en taal.
 • Het wetenschappelijke gedeelte sluit aan bij de vakken natuurwetenschappen, techniek en wiskunde van de algemene vorming. We bouwen hier verder op de kennis en vaardigheden die worden aangeleerd in de algemene vorming. De focus ligt vooral op onderzoeken uitvoeren binnen de domeinen fysica, chemie en biologie.
 • We gebruiken digitale toepassingen om metingen uit te voeren, waarnemingen te doen, informatie te verwerken, oplossingen te simuleren, gegevens te bewaren en resultaten te presenteren.

2A Basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen

Latijn

LEERLINGENPROFIEL

 • Je hebt interesse in taal, geschiedenis (van de Oudheid) en cultuur.
 • Je wilt je verdiepen in verhalen en in het dagelijkse leven van de oude Grieken en Romeinen.
 • Je leert graag nieuwe talen en wil graag verbanden tussen verschillende talen ontdekken.
 • Je zet je graag dagelijks in voor je studie. Je bent een doorzetter.
 • Je wilt een degelijke studiehouding verwerven.

WAT HOUDT DE BASISOPTIE LATIJN IN?

 • Het vak Latijn valt uiteen in drie delen in de eerste graad: taalkundige vorming, culturele vorming en maatschappelijk-historische vorming.
 • Het belangrijkste luik is de taalkundige vorming. Het hoofddoel van het vak is namelijk het kunnen lezen en begrijpen van Latijnse teksten en verhalen.
  Om dit goed te kunnen doen hebben we een uitgebreide kennis nodig van de Latijnse woordenschat en grammatica. Hier wordt dus ook veel aandacht aan besteed.
 • De taalkundige vorming staat niet op zichzelf. Om de taal goed te kunnen begrijpen, moeten we ook weten wie de sprekers ervan waren. Vandaar leren we dus ook de Romeinse cultuur beter kennen. We zoomen in op de levensstijl van de Romeinen en gaan na hoe ze dachten over allerlei thema’s uit het dagelijks leven.
 • Tenslotte is er nog het luik maatschappelijk-historische vorming. Binnen het vak Latijn leggen we linken met allerlei andere domeinen zoals geschiedenis, economie, godsdienst,… Deze geven ons een breder inzicht in zowel de Romeinse cultuur als in de moderne Europese culturen.
 • Door middel van het feit dat we een andere cultuur bestuderen die verschilt van onze eigen cultuur, bekomen we een grotere multiculturele bewustwording.

2A Basisoptie Latijn

Hoe ons contacteren?

Onze school is elke schooldag bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. Op woensdag zijn we bereikbaar tot 12.00 uur.
We zijn zowel telefonisch, per mail als via WhatsApp te bereiken.

 

 

Middenschool Heilig Hart instituut Bree
Sint-Jacobstraat 10, 3960 Bree