"> Middenschool H.Hartinstituut – Een school met een hart voor elk talent
+32 (0)89 46 91 70info@hhartbree.be
In onze middenschool streven we ernaar een thuis te...

Onze school, een unieke plek

Onze middenschool is een veilige, ondersteunende en eigentijdse school in een groene omgeving. Wij nemen dan ook een speciale plek in tussen basisschool en bovenbouw. Elke leerling die de basisschool verlaat, is welkom bij ons. Samen zorgen we voor een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt. De communicatie tussen jou, je ouders en de school…

Haal het beste uit jezelf

In onze middenschool sta jij centraal. Via onze visie van “groeigericht onderwijs” creëren wij een omgeving waarin jij kan groeien. Op die manier kan jij uitdagende leerstof verwerken, vele vaardigheden verwerven en knap werk neerzetten.  Onze school biedt jou de nodige ondersteuning en uitdagingen om zowel met kwaliteiten en kansen, als met uitdagingen en belemmeringen…

Jouw groeikansen, onze zorg

Wanneer de brede basiszorg niet voldoende is voor jou, kan er, in nauwe samenwerking met jouw ouders, gezocht worden naar maatregelen die afgestemd zijn op jouw noden.  Heb je naast de verrijkende leerstof in de klas nood aan extra uitdaging? Dan bieden we een alternatief traject aan om je te motiveren en je studievaardigheden te…

Een hart voor elk talent

Onze middenschool is een school met een hart voor élk talent. Als school geloven wij dat jij over vele talenten beschikt. In ons studieaanbod vind je dan ook een zeer uitgebreid en uniek keuzepakket aan talentenuren en basisopties. Daarnaast zetten we ook buiten de klas volop in op talentontplooiing met middagclubs, middagactiviteiten, projectdagen, een uitwisselingsproject…