Ons studieaanbod

Onze middenschool is een veilige, ondersteunende en eigentijdse school in een groene omgeving. Wij nemen dan ook een speciale plek in tussen basisschool en bovenbouw. Elke leerling die de basisschool verlaat, is welkom bij ons. Samen zorgen we voor een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt. De communicatie tussen jou, je ouders en de school vinden we zeer waardevol, waarbij de klasleraren een belangrijke schakel zijn.

1A. Eerste leerjaar A

Naast onze basisvorming die voor elke leerling hetzelfde is, is er een keuzeluik dat ze kunnen invullen met een talentenuur naar keuze. Het talentenuur Latijn krijgen ze 4 uur per week, de overige talentenuren worden 2 uur ingeroosterd aangevuld met een coachingsuur wiskunde en Frans.

Totaal aantal uren: 32

Basisvorming 28
Aardrijkskunde 1
Beeld 2
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens & samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Breinboost 0,5
ICT 0,5
Talentenuren 4
Latijn 4
Italiaans 2
+ Coaching Frans 1
+ Coaching wiskunde 1
IT & Marketing 2
+ Coaching wiskunde 1
+ Coaching Frans 1
Sport 2
+ Coaching wiskunde 1
+ Coaching Frans 1
Kookatelier 2
+ Coaching wiskunde 1
+ Coaching Frans 1
Kunstatelier 2
+ Coaching wiskunde 1
+ Coaching Frans 1
Muzisch atelier 2
+ Coaching wiskunde 1
+ Coaching Frans 1
STEM 2
+ Coaching wiskunde 1
+ Coaching Frans 1

1B: Eerste leerjaar B

Naast de basisvorming vult onze school het lessenpakket aan met een mix aan talentenuren bestaande uit talentenuur IT&marketing, Kunstatelier, Kookatelier, Muzisch atelier.

Deze combinatie aan talentenuren resulteert in mooie projecten waarbij alle aspecten aan bod komen.

Totaal aantal uren: 32

Basisvorming 28
Beeld 2
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muziek 1
Natuur & ruimte 2
Nederlands 4
Techniek 4
Wiskunde 4
Breinboost 0,5
ICT 0,5
Talentenuren 4
Talentenuren mix. 4
+IT&Marketing
+Kookatelier
+Kunstatelier
+Muzisch atelier

2A: Tweede leerjaar A

Naast onze basisvorming die voor elke leerling hetzelfde is, is er een keuzeluik dat ze kunnen invullen met een basisoptie naar keuze. Deze basisoptie wordt 5 uur per week ingeroosterd.

Totaal aantal uren: 32

Basisvorming 27
Aardrijkskunde 2
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Coaching wiskunde 1
Coaching Frans 1
Basisopties
Latijn 5
Economie & organisatie 5
Maatschappij & welzijn 5
Moderne talen & wetenschappen 5

Tweede leerjaar B

In het tweede leerjaar B wordt er naast de basisvorming een pakket basisopties aangeboden waarbij ze kennismaken met de basisopties “Economie & organisatie” en “Maatschappij & welzijn”.

De overige 2 lesuren kunnen ze invullen naar keuze met het talent “Kunst & creatie” of “Voeding”.

Totaal aantal uren: 32

Basisvorming 20
Engels 2
Frans 1
Godsdienst 2
Iichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muziek 1
Natuur & ruimte 2
Nederlands 3
Techniek 2
Wiskunde 3
Basisopties
+Economie & organisatie 5
+Maatschappij & welzijn 5
Keuzegedeelte 2B
+Kunst & creatie 2
+Voeding 2

Hoe ons contacteren?

Wij zijn elke schooldag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur. Op woensdag zijn we bereikbaar tot 12.00 uur.
Je kan ons tussen deze tijdstippen zowel telefonisch als via WhatsApp bereiken.
Via mail kan je ons ook steeds contacteren. We zorgen dan zo snel mogelijk voor een gepast antwoord op uw vraag.

 

 

Middenschool Heilig Hart
Sint-Jacobstraat 10, 3960 Bree