Onze middenschool

Onze visie

Onze school, een unieke plek
Onze middenschool is een veilige, ondersteunende en eigentijdse school in een groene omgeving. Wij nemen dan ook een speciale plek in tussen basisschool en bovenbouw. Elke leerling die de basisschool verlaat, is welkom bij ons. Samen zorgen we voor een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt. De communicatie tussen jou, je ouders en de school vinden we zeer waardevol, waarbij de klasleraren een belangrijke schakel zijn.

Haal het beste uit jezelf
In onze middenschool sta jij centraal. Via onze visie van “groeigericht onderwijs” creëren wij een omgeving waarin jij kan groeien. Op die manier kan jij uitdagende leerstof verwerken, vele vaardigheden verwerven en knap werk neerzetten.
Onze school biedt jou de nodige ondersteuning en uitdagingen om zowel met kwaliteiten en kansen, als met uitdagingen en belemmeringen om te gaan. Wij bieden jou de mogelijkheid om inzicht te verwerven in hoe jouw persoonlijkheid en jouw omgeving van invloed zijn op jouw groeiproces. Wanneer deze inzichten verworven zijn, kan je een meer bewuste studiekeuze maken.

Jouw groeikansen, onze zorg
Wanneer de brede basiszorg niet voldoende is voor jou, kan er, in nauwe samenwerking met jouw ouders, gezocht worden naar maatregelen die afgestemd zijn op jouw noden.
Heb je naast de verrijkende leerstof in de klas nood aan extra uitdaging? Dan bieden we een alternatief traject aan om je te motiveren en je studievaardigheden te versterken. Op die manier dagen we jou als snelle denker extra uit.
Ons team vindt het belangrijk dat jij je goed voelt op onze school. Een goed welzijn is namelijk nodig om te kunnen groeien.

Een hart voor elk talent
Onze middenschool is een school met een hart voor élk talent. Als school geloven wij dat jij over vele talenten beschikt. In ons studieaanbod vind je dan ook een zeer uitgebreid en uniek keuzepakket aan talentenuren en basisopties. Daarnaast zetten we ook buiten de klas volop in op talentontplooiing met middagclubs, middagactiviteiten, projectdagen, een uitwisselingsproject en allerhande andere activiteiten. Op die manier kan je jouw talenten verder ontdekken en ontplooien.

Ons groeimodel

Je stapt onze school binnen met heel wat potentieel om te leren en te groeien. Jouw groei hangt af van verschillende factoren zoals je persoonlijkheid en jouw omgeving. Door als middenschool een sterk kader aan te bieden, kan je in een veilige omgeving groeien en zo jouw potentieel omzetten in prestaties. Deze prestaties kan je altijd als nieuw potentieel zien en verder uitbouwen zodat je steeds verder blijft groeien en zo je maximale prestaties bereikt.

Onze waarden

Ons opvoedingsproject is gebaseerd op de christelijke waarden van onze stichters, de Zusters van de Dochters van het Kruis. Wij willen de jongeren helpen in hun groei naar volwassenheid met speciale aandacht voor de christelijke waarden:

  • RESPECT – voor elke collega & elke leerling, in woord en daad
  • EERLIJKHEID – in ons alledaags samenleven en samen groeien
  • ENTHOUSIASME – door authentiek te mogen en te kunnen zijn
  • VERDRAAGZAAMHEID – om in de verschillen de rijkdom te zien
  • BEHULPZAAMHEID – als gedeelde verantwoordelijkheid opnemen
  • CREATIVITEIT – in vernieuwen, zoeken, stimuleren en differentiëren
  • VERBONDENHEID – door samen aan hetzelfde touw te trekken
  • INLEVINGSVERMOGEN – door betrokken te zijn en empathisch te luisteren
  • VERANTWOORDELIJKHEID – door je eigen bijdrage te zien
  • PASSIE – is graag op school zijn en het vuur doorgeven

Ons team en infrastructuur

Ontdek ons team via het organigram.
Klik op infrastructuur om een beeld te vormen van onze school.

Hoe ons contacteren?

Wij zijn elke schooldag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur. Op woensdag zijn we bereikbaar tot 12.00 uur.
Je kan ons tussen deze tijdstippen zowel telefonisch als via WhatsApp bereiken.
Via mail kan je ons ook steeds contacteren. We zorgen dan zo snel mogelijk voor een gepast antwoord op uw vraag.

 

 

Middenschool Heilig Hart instituut Bree
Sint-Jacobstraat 10, 3960 Bree