De ouderraad is een groep ouders die als doel heeft zich actief in te zetten voor de uitbouw van de school en die geregeld vergadert met de directie en enkele leraren. De agenda wordt bepaald door de ouderraad in overleg met de directie. De ouderraad overlegt over alle schoolse materies en werkt mee aan de organisatie van o.a. de thema-avond, Open School en solidariteitsacties.

Samenstelling ouderraad 2016-2017:

De heer Erwin Allary – voorzitter
Mevrouw Ellen Huybrechts – directeur
Mevrouw Karolien Hermans – leerkracht
Mevrouw Katrien Declerck – ondersteunend personeel
Mevrouw Christa Evens
De heer Dirk Porters
De heer Mario Schildermans
Mevrouw Martine Janssen
Mevrouw Suzy Van Erum
De heer Wim Gabriëls