De vastenactie ten voordele van het weeshuis Osjosma in Haïti bracht de mooie som op van €3.170.

Hiermee geven we de werking van het weeshuis opnieuw een stevig steuntje in de rug.

Dank aan allen die met allerlei initiatieven de nodige kilometers verzamelden om de afstand tussen Bree en HaïtI symbolisch weg te werken. Meneer Moons had er zijn handen mee vol om dit op smartschool visueel voor te stellen. Dank daarvoor.

Het geld zal heel welkom zijn voor de aanpassingen aan de elektriciteit en voor een verbetering van de watervoorziening. Frans Vandueren uit Opglabbeek, de coördinator van het project, gaat in juni de werken ter plaatse opvolgen. Op het einde van het schooljaar wil hij ons persoonlijk een stand van zaken komen geven op school.

Gerelateerde berichten