Wij willen dat onze leerlingen sociaal contact met anderstaligen onderhouden en dat hun horizon verruimd wordt via rechtstreeks contact met een anderstalige cultuur.

Daarom organiseren we jaarlijks een taaluitwisseling met onze Waalse partnerschool – Centre Éducatif Saint-Pierre in Leuze in de provincie Henegouwen.

Logo H.Hart Prins Filip Fonds Logo partnerschool Leuze

Een 30-tal geïnteresseerde leerlingen van het 2de jaar A-stroom kunnen we laten deelnemen aan deze vreemde taalactiviteit. Door de deelname aan deze uitwisselingsactiviteit wordt de ontwikkeling van een aantal attitudes bij de betrokken leerlingen bevorderd: communicatiebereidheid, intellectuele nieuwsgierigheid, kritische zin en verdraagzaamheid.

Traditioneel bieden we de Waalse leerlingen een 4-daags programma aan tijdens de week vóór de krokusvakantie en onze leerlingen gaan op tegenbezoek tijdens de 1ste week na de paasvakantie.

Tijdens dit schooljaar dienen we opnieuw een kandidaatsdossier in bij het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Als thema voor ons uitwisselingsprogramma kozen we ‘Musique en Belgique’ omdat:

  • we erin geloven dat muziek mensen samenbrengt ongeacht culturele verschillen. De leerlingen leren samenwerken met onze Waalse partnerschool en organiseren zo eigenhandig een Vlaams/Waals feest als afsluiter van de uitwisseling.
  • het fonds meer financiële ondersteuning schenkt aan scholen die aandacht besteden aan de peiler ‘ondernemingszin’.
Tijdens schooljaar 2017-2018 dienden we opnieuw een kandidaatsdossier in bij het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het thema van het uitwisselingsprogramma was de honderdjarige herdenking van Wereldoorlog I omdat
  • we erin geloven dat samenwerken rond dit thema met onze Waalse partnerschool een verrijkende dimensie geeft aan ons jarenlange partnerschap. Bovendien biedt het fonds meer financiële ondersteuning aan scholen die aandacht besteden aan het eerste wereldconflict.
  • leren samenleven een actueel thema blijft.

Volg hier de verslagen van de afgelopen activiteiten: