Afwezigheid van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen

Een afwezigheid wegens ziekte van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen kan men verantwoorden aan de hand van de afwezigheidsstrookjes, achteraan de papieren planagenda.

Met dit ziektebriefje kunt u maximum 4 keer per jaar zelf de ziekte van uw zoon/dochter wettigen.

De ouders worden verzocht het secretariaat van de school telefonisch te verwittigen vóór 8.25 uur.

Dit briefje kan NIET gebruikt worden bij bijzondere activiteiten zoals sportdagen, excursiedagen, in de dagen aansluitend vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie (ook indien die vakantie, via afwijking, op een ander tijdstip worden georganiseerd).… Er wordt dan een medisch attest verwacht zoals vermeld in het schoolreglement onder punt 1.7.2.

Zijn de 4 strookjes op? Dan bent u verplicht iedere verdere afwezigheid steeds met een doktersbriefje te wettigen.

Website Luxeverzuim Vlaamse Overheid

Klik HIER om de website i.v.m. het luxeverzuim te raadplegen van de Vlaamse Overheid.

Attest inname medicatie

Dient uw zoon/dochter tijdens het jaar medicatie te nemen onder toezicht van het secretariaat? Laat DEZE brief dan invullen bij de dokter en bezorg de medicatie op het secretariaat.