In alle scholen van de scholengemeenschap Sint- Michiel (Bree, Bocholt, Meeuwen en Peer) hanteren we dezelfde afspraken rond het gebruik, bezit en verhandelen van drugs. Eén regel staat daarbij voorop: DRUGS KUNNEN NIET.
Ook tegen roken, alcohol en verkeerd medicatiegebruik treden we op.
De gemeenschappelijke afspraken vindt u in het hierbij gevoegde drugsbeleidsplan van de scholengemeenschap.