Spiritualiteit van de Dochters van het Kruis

De Zusters Dochters van het Kruis zijn de stichters van het secundair onderwijs voor meisjes (Heilig Hart Middenschool en  Sint-Augustinus) in Bree.

De spiritualiteit van de stichteres, Moeder Marie-Thérèse Haze (geboren op 27 februari 1782 – overleden op 7 januari 1876), geeft nog steeds richting over het opvoedingsproject in onze school. Zuster Haze had een onwankelbaar vertrouwen in God en de medemens, met een totale inzet en respect voor iedere mens, vooral voor de kansarmen en allerzwaksten.
Zij stond open voor nieuwe en moderne ontwikkelingen. Een christelijke opvoeding organiseren voor jongeren en kwaliteitsonderwijs bieden waren de opdrachten. Bijzondere aandacht moet gaan naar de opvang en integratie van de kansarmen en zwakken uit onze maatschappij. Onze school moet garanderen dat deze jongeren hier een toekomst kunnen uitbouwen. Wij moeten onze organisatie uitbouwen om deze doelstelling te garanderen. Belangrijkste aandachtspunt is de ondersteuning en opvolging van de jongeren in problemen. Zij verdienen onze volle aandacht en inzet, zij hebben recht op een betere toekomst.

Wie was Moeder Marie-Thérèse Haze, stichteres van de Dochters van het Kruis?

Jeanne Haze – in het klooster Moeder Marie-Thérèse van het H.Hart van Jezus – werd geboren in Luik op 27 februari 1782. Tijdens de Franse Revolutie moet de vader van Jeanne uitwijken met zijn gezin. In 1795 komt de familie Haze terug naar Luik. Zij heeft geen middelen van bestaan meer. In de voormalige hoofdstad van het prinsbisdom Luik heeft de verandering van regime alles ontredderd. Overal heerst onveiligheid. Meer dan een vijfde van de bevolking heeft te lijden onder armoede. In de parochie St-Barthélemy wijdt Jeanne zich aan het gebed en stelt zich ten dienste van de allerarmsten. Op 8 september 1833 sticht zij samen met haar zuster en twee andere gezellinnen de Congregatie van de Dochters van het Kruis.

Moeder Marie-Thérèse is één van weinige vrouwen die toegelaten worden in het Luikse pantheon. Door haar moderne ingesteldheid raakt zij bekend. Zij is een kind van het Ancien Régime, zij roeit vaak tegen stroom in tijdens de industriële en burgerlijke 19de eeuw. Maar zij had naar God geluisterd en luisterde nu naar de wereld: zij stelde zich ten dienste van armen, zieken, kinderen die nood hadden aan onderwijs en catechese, van wezen, jonge misdadigers, opgesloten vrouwen en aan hun lot overgelaten bejaarden. Met de daadwerkelijke steun van Eerwaarde Heer Jean-Guillaume Habets (de Luikse Vincentius a Paulo, medestichter van de Congregatie), breidde haar werkterrein constant uit, niet alleen in Luik en België, maar ook in Duitsland, Pakistan, Indië en Groot-Brittannië.

Moeder Marie-Thérèse Haze werkte mee aan de stichting van 51 huizen en bij haar overlijden telde de Congregatie 900 zusters. Welke zijn de geheimen van zulk succes? Een onwankelbaar vertrouwen in God en de mens, een totale zelfopoffering die gepaard ging met een grote bescheidenheid, een niet alledaagse moed, een soms ongelooflijk optimisme en een natuurlijke aanleg om problemen het hoofd te bieden.
Op 21 april 1991 werd zij door Paus Johannes-Paulus II zalig verklaard. Sedert 21 april 1993 rust haar stoffelijk overschot in de kapel van het H.Hart in het moederklooster in Luik. De bouw van deze kapel had Moeder Marie-Thérèse aandachtig gevolgd.

De congregatie van de Dochters van het Kruis telt vandaag gemeenschappen verspreid over Europa (België, Duitsland, Engeland, Ierland, Italië), Azië (Pakistan, India) en Amerika (Brazilië, Californië) en Afrika (Kameroen).

Spiritualiteit

Op dit moment wonen en werken de meeste Zusters Dochters van het Kruis in India.
De zusters zijn actief op de meest diverse terreinen: dienstverlening aan jeugd, zieken, gehandicapten, bejaarden, de vierde wereld alsook pastoraal werk. In de landen van de derde wereld wordt de voorrang gegeven aan opvoeding, de sociale en de gezondheidszorg, aan de waardering van de vrouw en aan de opvoeding van de meisjes. Zij willen de allerarmsten boven het absolute levensminimum tillen. De zusters verzorgen lepra- en tuberculosepatiënten. In de steden leveren de instellingen (scholen, hospitalen, bejaardentehuizen, kindertehuizen) inspanningen om sociale veranderingen te bewerkstelligen. Het gevoelig maken van de jongeren voor waarden als sociale rechtvaardigheid en respect voor elk menselijk wezen ligt de zusters en hun lekenmedewerkers op het vlak van de opvoeding nauw aan hart.

In Europa zijn de zusters verantwoordelijk voor de zorg voor gehandicapten en bejaarden. Verder zijn zij actief in palliatieve zorgafdelingen en organiseren zij afkickprogramma’s van alcohol- en drugsverslaafden. In navolging van Jezus, willen de Dochters van het Kruis aan de wereld de Goede Boodschap van hoop en liefde brengen.

De website van The Daughters of the Holy Cross (in Engeland): www.daughtersofthecross.org.uk/

Uit de kapittelverklaring Dochters/Vrienden van het Kruis, Aspel (Duitsland), 2005

Alle mensen leven in de tedere Droom van God
Hij houdt van ons
Hij wil ons allen tot echt leven roepen
Hij heeft een voorkeur voor slachtoffers en zwakken
Zijn verwachtingen in ons dagen ons uit actief mee te dromen
Zijn roepen vraagt om ons antwoord en onze verantwoordelijkheid
Wij willen daarom:

– van onze wereld een plaats maken waar iedereen zich goed kan voelen;
– beseffen dat God ons ruimte en vrijheid gunt om Zijn droom over ons te realiseren;
– door ons positief getuigenis aan mensen bemoedigen en hoop bieden;
– onze bekwaamheid tot liefde vergroten door geduld, openheid en wederkerigheid;
– vredige mensen zijn die een sfeer van mededogen en barmhartigheid opwekken;
– durven aanvechten wat verstard is en leren loslaten wat niet (meer) kan.

Activiteiten Dochters van het Kruis

band met de Dochters van het Kruis

Op zondag 30 april bezocht onze directeur, samen met een honderdtal buitenlandse zusters en vrienden van de Dochters van het Kruis het voormalige moederklooster in Aspel, Duitsland. Daar werd ze ondergedompeld in de geschiedenis van de congregatie en konden alle aanwezigen genieten van een Indische dans en zang door Ierse leerlingen. Aansluitend bracht de groep een bezoek aan Düsseldorf, waar ze een eucharistieviering bijwoonden en aansluitend het graf van Zuster Emily bezochten. Opnieuw een bijzonder indrukwekkende dag..
Als kers op de taart brachten een 45-tal buitenlandse zusters een bezoek aan onze school. De zusters uit Kameroen, Calcutta, India, Rome, Bolivia en natuurlijk onze Genkse zusters waren erg onder de indruk van onze school. Ze werden verwelkomd door het bestuur van onze leerlingenraad en onze leerlingen mochten op hun beurt genieten van een typische Indische dans, gebracht door Sister Lily. Aansluitend hebben de leerlingen van onze leerlingenraad de zusters rondgeleid in het Engels en ze hebben dat voortreffelijk gedaan. De zusters hebben genoten van het bezoekje en als slot bedankten ze mevrouw de directeur al zingend. Meer foto's: http://www.hhartbree.be/leven-op-school/fotoalbum-2?album=6417111646198152657
 

Zuster Haze : overbrenging naar de kathedraal van Luik

Op zaterdag 29 april 2017 werden in het centrum van Luik de stoffelijke resten van het lichaam van de zaligverklaarde Zuster Haze, stichteres van de Dochters van het Kruis, overgebracht van het moederklooster naar de kathedraal ‘Saint-Paul’. Het werd een bijzondere gebeurtenis met een zeer internationaal tintje. Onze school werd vertegenwoordigd door mevrouw directeur en haar echtgenoot, mevrouw Grobben, meneer Delbroek, de leerlingen Luka Vliegen en Wout Engelen uit klas 1Ag en Gitte van den Berg uit klas 2Ba. Hun belangrijkste indruk hierbij laten we hen even zelf verwoorden:-Voor de kist waar zuster Haze in lag, werd een dans opgevoerd door een kleurrijke Indische zuster, terwijl de kist de kathedraal werd binnengedragen. (Luka 1Ag). -Alle verkeer in het centrum van Luik werd stilgelegd door de politie om onze stoet,  met de kist op een open koets en getrokken door twee witte paarden, door te laten (Wout 1Ag). -Het was een unieke en leuke ervaring! Het was een mooie viering (Gitte 2Ba). -Het was een indrukwekkende gebeurtenis, waar wij deel van mochten uitmaken. Met veel bewondering heb ik genoten van de samenhorigheid en verbondenheid die we voelden (mevrouw Huybrechts). -Door de informatie (via een filmpje) die we kregen op het plein waar de kathedraal Saint Paul vroeger heeft gestaan, is het me duidelijk geworden dat een eenvoudige zuster uit Luik in verschillende delen van de wereld heel wat in gang heeft gezet wat betreft onderwijs voor meisjes. Dat kon je duidelijk zien aan de ‘kleurtjes’ in het publiek (mevrouw Grobben). -Ik zag veel blijdschap op de gezichten van de mensen die soms van heel ver kwamen om één zaak te vieren : zuster Haze vergezellen op haar tocht naar een nieuwe begraafplaats en laten blijken dat haar woorden en daden niet mee begraven worden maar integendeel opnieuw aan de wereld worden gegeven als een kostbaar geschenk (meneer Delbroek).