Het schoolbestuur KOSM vzw (Katholiek Onderwijs Sint-Michiel Bree) organiseert het onderwijs in onze school en in het Sint-Augustinusinstituut. Zij is verantwoordelijk voor de algemene visie en het beleid.

De Zusters van de Dochters van het Kruis zijn de stichters. Zij zijn nog steeds zeer sterk betrokken bij de verdere uitbouw van de school.

Het schoolbestuur bestaat uit volgende personen:

De heer Jaak Donné, voorzitter
Mevrouw Lisette Bergmans
De heer Jos Faes
De heer Eric Coolen
De heer Joost Noyens
De heer Marc Kerkhofs
De heer Jos Schreurs
De heer Tom Roosen
De heer Luc Verslegers
De heer Tom Roosen
Mevrouw Marleen Simons
Mevrouw Vera Brebels
De heer Rob Janssenswillen
De heer Paul Hompes
Mevrouw Denise Tops
De heer Rik Schepers