De pedagogische raad is een overlegorgaan, dat samengesteld is uit personeelsleden, de pedagogisch coördinator van de school en de directie. Het is een adviserende raad die overlegt over schoolse materies, rekening houdend met de missie en visie van de school, verwoord in het opvoedingsproject.

Samenstelling Pedagogische raad 2018-2019:

De heer Bart Schepens – directeur
De heer Stef Goossens – pedagogisch coördinator
Mevrouw Kim Gysen – leerkracht
De heer Jos Delbroek – leerkracht
De heer Jurgen Moons –leerkracht
Mevrouw Hester Schurmans – leerkracht