De ouderraad is een groep ouders die als doel heeft zich actief in te zetten voor de uitbouw van de school en die geregeld vergadert met de directie en enkele leraren. De agenda wordt bepaald door de ouderraad in overleg met de directie. De ouderraad overlegt over alle schoolse materies en werkt mee aan de organisatie van o.a. de thema-avond, Open School en solidariteitsacties.

Samenstelling ouderraad 2018-2019:

De heer Mario Schildermans & Mevrouw Martine Janssen  – voorzitters
De heer Bart Schepens – directeur
Mevrouw Isabelle Casters – ondersteunend personeel
Mevrouw Ann Houben – ondersteunend personeel
Mevrouw Marth Verdonck – ondersteunend personeel
De heer Tim Kusters
De heer Marcel Neu
Mevrouw Anja Abels
Mevrouw Martien Remans
De heer Bart van den Broek
De heer Marcel Schils
De heer Mark Meerten
De heer Patrick Theuwissen