De groep van leraren vormt het onderwijzend personeel. De groep van leraren verzorgt het vakonderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Sommige leraren vervullen nog andere taken: o.a. klassenleraar, vakcoördinator, coördinator, leerlingenbegeleider, voorzitters van werkgroepen…

Wij, het personeel van
de middenschool Heilig Hart,
willen samen school maken,
Met een haart voor elkaar,
een hart voor onze leerlingen,
een hart voor onze school.

Wij willen samen school maken,
eigentijds met onze twee voeten in de
samenleving vandaag,
zo creatief mogelijk in ons denken
en ons handelen,
in een sfeer van enthousiasme en
bouwend aan een wereld van verbondenheid,
met oog voor de verschillen tussen mensen,
trouw aan onze traditie van
de Dochters van het Kruis,
met speciale aandacht voor
de meest kwetsbare leerlingen.

Daar willen we samen voor gaan!