Het ondersteunend personeel heeft als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, het financieel beheer, het onderhoud van het gebouw, het toezicht op en de begeleiding van leerlingen en het verzorgen van het drukwerk.