Het LOC heeft op welbepaalde gebieden, vastgelegd bij decreet, informatierecht, onderhandelingsbevoegdheid, toezichts- en bemiddelingsbevoegdheid.

Het is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van

  • het schoolbestuur (de directeur kan aangeduid worden als vertegenwoordiger);
  • het personeel.

Voor een periode van 4 jaar en wordt voorgezeten door de directie.

Samenstelling LOC 2015-2019:

De heer Bart Schepens – directeur
Mevrouw Marie-Thérèse Jonckers – ondersteunend personeel
Mevrouw Ina Lemmens – leerkracht
Mevrouw Adrienne Biesmans – leerkracht
Mevrouw Francine Drijkoningen – leerkracht
De heer Jaak Donné – schoolbestuur
De heer Ludo Jacobs – directeur SAB
De heer Kurt Convents – schoolbestuur