Elke klas kiest eind september een klassenafgevaardigde. De directie en enkele verantwoordelijke leraren komen 1x per maand samen met alle klassenafgevaardigden. De dagelijkse gang van zaken wordt er besproken, onder leiding van de verkozen voorzitters (leerlingen van het tweede leerjaar). Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt door de secretarissen. (Zowel voorzitters als secretarissen worden gekozen onder de klassenafgevaardigden van het voorgaande jaar). Elke klas kiest een klassenafgevaardigde en hulp. Het bestuur van de leerlingenraad is afgevaardigde voor de schoolraad. De leden van de leerlingenraad krijgen een training in gespreksvaardigheden.

Naast de leerlingenbegeleiders nemen een aantal teamleden deel aan de overlegmomenten van de leerlingenraad. Zij nemen een specifieke taak op en/of begeleiden een themawerkgroepje van de leerlingenraad:

  • milieu- en gezondheidsanker = mevr. An
  • sport- en spelanker = mevr. Isabelle