Het comité PBW (Preventie en Bescherming op het Werk) is paritair samengesteld uit werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers en bekommert zich om de veiligheid van personeelsleden en leerlingen in de schoolse (werk)omgeving. Ze baseert zich op het globaal preventieplan en werkt elk schooljaar een actieplan uit o.l.v. de preventieadviseur.

SAMENSTELLING CPBW 2017-2021:

De heer Bart Schepens – directeur
De heer Johan Voortmans – preventieadviseur
De heer Ruben Jonckers – ondersteunend personeel
De heer Bregt Vastmans – ondersteunend personeel
Mevrouw Ina Lemmens – leerkracht