Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraren verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om het onderwijs, de administratie en de sociale relaties te organiseren. Om een volledig beeld van onze schoolorganisatie te schetsen, vermelden we een aantal belangrijke betrokken partijen.  Schoolbestuur Directeur Coördinatoren Leerlingenbegeleiders Pedagogisch coördinator ICT-ondersteuner GOK-coördinator 1ste leerjaar A 2de leerjaar A 1B+BVL Schoolraad Ouderraad LOC Leerlingenraad Onderwijzend personeel Ondersteunend personeel Pedagogische raad Comité PBW Sportanker Milieuanker Leerlingencoach