Het Beroepsvoorbereidend leerjaar is er voor leerlingen die met succes 1B afwerkten of te grote leermoeilijkheden ondervonden in 1A. Er wordt “onderwijs op maat” gegeven via een variatie aan werkvormen.

Tijdens de projectweken leren de leerlingen vooral in realistische en betekenisvolle leersituaties de leerplandoelen te verwezenlijken. De leerling en zijn belevingswereld staat centraal.

BASISVORMING: 25 uur

BEROEPENVELDEN: 7 uur met keuze uit:

Computervaardigheden ** 2 uur
Frans** 2 uur
Godsdienst 2 uur
Handel** 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Maatschappelijke vorming 2 uur
Muzikale opvoeding 1 uur
Natuurwetenschappen 2 uur
Nederlands 5 uur
Plastische opvoeding 1 uur
Wiskunde 3 uur
Sociale activiteiten * 1 uur

OF

Kantoor-verkoop** met
7 uur Verzorging-voeding

 OF

Kantoor-verkoop** met
7 uur Decoratie

 

* Tijdens het uur “Sociale activiteiten” verwerven de leerlingen onder begeleiding van de klassenleraar de nodige vaardigheden i.v.m. “leren leren“, “leren kiezen” en “leren leven“.