Het tweede leerjaar B is er voor leerlingen die met succes 1B afwerkten of te grote leermoeilijkheden ondervonden in 1A. Er wordt “onderwijs op maat” gegeven via een variatie aan werkvormen.

Tijdens de projectweken leren de leerlingen vooral in realistische en betekenisvolle leersituaties de leerplandoelen te verwezenlijken. De leerling en zijn belevingswereld staat centraal.