Het tweede leerjaar B is er voor leerlingen die met succes 1B afwerkten of te grote leermoeilijkheden ondervonden in 1A. Er wordt “onderwijs op maat” gegeven via een variatie aan werkvormen.

Tijdens de projectweken leren de leerlingen vooral in realistische en betekenisvolle leersituaties de leerplandoelen te verwezenlijken. De leerling en zijn belevingswereld staat centraal.

BASISVORMING 2B

(20 uur voor iedereen)

Engels

2 uur

Frans

1 uur

Godsdienst

2 uur

Lichamelijke opvoeding

2 uur

Maatschappelijke vorming

2 uur

Muziek

1 uur

Natuur en ruimte

2 uur

Nederlands

3 uur

Techniek

2 uur

Wiskunde

3 uur

BASISOPTIES 2B

(10 uur voor iedereen)

Maatschappij en welzijn
5 uur

Economie en organisatie
5 uur

KEUZEGEDEELTE 2B

Kunst en creatie
2 uur

Voeding
2 uur