Leerlingenprofiel

▶ Taal is echt wel jouw ding. Nederlands, Frans en Engels
horen bij je favoriete vakken op school. Het zijn misschien
niet allemaal je sterkste vakken, maar in deze richting krijg je
kansen genoeg om te oefenen en bij te leren.

▶ Ook naast school ben je veel met taal bezig. Je leest graag
boeken, tijdschriften, stripverhalen… en je kijkt graag films
en series, ook in een andere taal.

▶ Andere culturen vind je interessant en fascinerend. Je leert
hierover graag iets bij en je staat met een open vizier naar de
wereld gericht.

▶ Je gaat graag in interactie met medeleerlingen en je werkt
graag samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
Je schrijft graag teksten en verslagen, en een mondelinge
presentatie schrikt jou niet af.

▶ Je hebt een grote interesse in wetenschappen en wiskunde.

▶ Je wil groeien in het zoeken naar wetenschappelijk/
wiskundige oplossingen en je denkt graag ‘out of the box’.

▶ Je experimenteert graag samen met andere leerlingen om
uit te zoeken hoe iets werkt en je wil leren om dit met de
nodige nauwkeurigheid te doen.

▶ Stel je je soms de vraag: ‘Hoe kan dit? Waarom is dat zo?’ en
wil je hier graag een antwoord op, dan is deze basisoptie iets
voor jou!

Wat houdt de basisoptie Moderne talen & wetenschappen in?

De basisoptie ‘Moderne talen en wetenschappen’ bestaat uit twee delen met aparte leerplannen en doelstellingen, maar deze onderdelen hebben wel heel wat raakpunten.

Het talige gedeelte sluit aan bij de vakken Nederlands, Engels en Frans van de algemene vorming, maar ook bij beeld en muziek. We bouwen in de basisoptie ‘moderne talen’ verder op de kennis en vaardigheden die worden aangeleerd in de algemene vorming. De focus ligt minder op taalbeschouwing, maar meer op communicatieve vaardigheden, interactie en cultuur.

Alle vaardigheden komen ruimschoots aan bod. Dit wil zeggen dat er heel wat (fictie)teksten en boeken worden gelezen en beluisterd, in zowel het Nederlands, Engels als Frans. Deze leeservaringen delen we vervolgens met elkaar. Dit zijn belangrijke vaardigheden om ook het wetenschappelijke gedeelte met succes te kunnen voltooien. De wetenschappelijke wereld is immers een internationaal samenwerkingsverband waarin Engels en Frans de voertalen zijn.

Naast lezen en luisteren oefenen we ook de interactieve vaardigheden in. Om dit zo echt en realistisch mogelijk te maken, zal er onder andere met leeftijdsgenoten met andere moedertalen worden gecommuniceerd.

Vervolgens gaan we dieper in op verschillende (sub)culturen. We bestuderen deze en proberen gelijkenissen en verschillen te zoeken met onze cultuur en taal.

Het wetenschappelijke gedeelte sluit aan bij de vakken natuurwetenschappen, techniek en wiskunde van de algemene vorming. We bouwen hier verder op de kennis en vaardigheden die worden aangeleerd in de algemene vorming. De focus ligt vooral op onderzoeken uitvoeren binnen de domeinen fysica, chemie en biologie.

We gebruiken digitale toepassingen om metingen uit te voeren, waarnemingen te doen, informatie te verwerken, oplossingen te simuleren, gegevens te bewaren en resultaten te presenteren.

Een greep uit de activiteiten van de basisoptie Moderne talen en Wetenschappen: