Leerlingenprofiel

▶ Je wil graag het wetenschappelijke rond menselijk gedrag en
een gezonde levensstijl achterhalen.

▶ Je bent sociaal geëngageerd, je bent begaan met wat er
rondom jou in de wereld gebeurt en je zet je graag in voor
andere mensen.

▶ Je werkt graag samen met andere leerlingen.

▶ Je bent van nature uit empatisch ingesteld: je kan je goed
inleven in wat anderen beleven en meemaken.

▶ Vakken zoals mens en samenleving, muziek, beeld,
natuurwetenschappen en lichamelijke opvoeding
spreken je aan.

▶ Je vindt het boeiend om andere culturen te leren kennen
en je er op een creatieve manier in onder te dompelen.

Wat houdt de basisoptie Maatschappij en welzijn in?

In deze basisoptie ligt de focus hoofdzakelijk op een sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Het sluit aan bij het gefundeerd leerplan en is sterk gelinkt aan het vak mens- en samenleving uit de basisvorming.

Het inhoudelijke van de culturele vorming vindt veel aansluiting bij de artistieke vorming en zeker ook bij beeld en muziek. De sociale en maatschappelijke vorming is heel breed en heeft flink wat linken met natuurwetenschappen, techniek, lichamelijke opvoeding, maar vooral met mens- en samenleving. Het is een zeer brede basisoptie die je goed voorbereid op een ASO- of TSO-richting.

In deze basisoptie ga je aan de slag om een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen en uiteraard ga je dit proberen toe te passen in je eigen leven. Dit doe je vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering. 

Je gaat ook inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Je analyseert hoe het keuzegedrag van mensen m.b.t. hun levensstijl, beïnvloed wordt door inzichten uit de economie, psychologie, sociologie of natuurwetenschappen. Dit wil zeggen dat je gebeurtenissen/verschijnselen gaat verkennen die ons mensen, ons gedrag en onze manier van samenleven beïnvloeden.  

Er wordt ook geoefend om sociale en communicatieve vaardigheden toe te passen in verschillende situaties. Zo verken je bijvoorbeeld verschillende methoden om tot een besluit of tot een oplossing van een conflict te komen. 

Kort samengevat: lichaamszorg, voeding, lifestyle en maatschappij en welzijn (in de brede zin) zijn kernbegrippen van deze basisoptie.

 

Een greep uit de activiteiten van de basisoptie Maatschappij en welzijn:

Basisoptie 2A: Maatschappij en Welzijn

De leerlingen van Maatschappij & Welzijn van 2A hebben zich via een project ingezet om te focussen op een week van de gezondheid. De leerlingen legden verbanden met onderdelen die ze doorheen het schooljaar hadden aangeleerd en checkten de

Lees verder...

2A studiereis: Maatschappij en Welzijn

De leerlingen uit de basisoptie Maatschappij en Welzijn 2A hadden hun eigen unieke studiereis. Vorige week gingen ze op bezoek bij TV Limburg én Het Belang Van Limburg. Hier stelden onze leerlingen erg kritische vragen naar de manier hoe nieuws

Lees verder...

Warme William bracht een bezoekje aan onze school!

Op vrijdag 18 november bracht Warme William een bezoekje aan onze school. De leerlingen van het tweede jaar met de basisoptie Maatschappij & Welzijn hebben een traject uitgewerkt over het omgaan met elkaar, rekening houdend met elkaars

Lees verder...

2A Basisoptie Maatschappij en Welzijn

De leerlingen van Maatschappij en Welzijn 2A hebben een rondleiding gekregen in het stadhuis van Bree. De schepen van welzijn heeft toegelicht hoe de stad werkt en hoe beslissingen genomen worden. De leerlingen konden in de raadzaal zelf even

Lees verder...

2A Maatschappij en Welzijn

De leerlingen van Maatschappij en Welzijn 2A werken rond welbevinden bij jongeren. Tijdens project Warme William, maakten de leerlingen o.a. kennis met de werking van het-overkop-huis, leren ze allerhande tips&tricks rond welbevinden en hielden

Lees verder...