Leerlingenprofiel

▶ Je wil graag het wetenschappelijke rond menselijk gedrag en
een gezonde levensstijl achterhalen.

▶ Je bent sociaal geëngageerd, je bent begaan met wat er
rondom jou in de wereld gebeurt en je zet je graag in voor
andere mensen.

▶ Je werkt graag samen met andere leerlingen.

▶ Je bent van nature uit empatisch ingesteld: je kan je goed
inleven in wat anderen beleven en meemaken.

▶ Vakken zoals mens en samenleving, muziek, beeld,
natuurwetenschappen en lichamelijke opvoeding
spreken je aan.

▶ Je vindt het boeiend om andere culturen te leren kennen
en je er op een creatieve manier in onder te dompelen.

Wat houdt de basisoptie Maatschappij en welzijn in?

In deze basisoptie ligt de focus hoofdzakelijk op een sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Het sluit aan bij het gefundeerd leerplan en is sterk gelinkt aan het vak mens- en samenleving uit de basisvorming.

Het inhoudelijke van de culturele vorming vindt veel aansluiting bij de artistieke vorming en zeker ook bij beeld en muziek. De sociale en maatschappelijke vorming is heel breed en heeft flink wat linken met natuurwetenschappen, techniek, lichamelijke opvoeding, maar vooral met mens- en samenleving. Het is een zeer brede basisoptie die je goed voorbereid op een ASO- of TSO-richting.

In deze basisoptie ga je aan de slag om een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen en uiteraard ga je dit proberen toe te passen in je eigen leven. Dit doe je vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering. 

Je gaat ook inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Je analyseert hoe het keuzegedrag van mensen m.b.t. hun levensstijl, beïnvloed wordt door inzichten uit de economie, psychologie, sociologie of natuurwetenschappen. Dit wil zeggen dat je gebeurtenissen/verschijnselen gaat verkennen die ons mensen, ons gedrag en onze manier van samenleven beïnvloeden.  

Er wordt ook geoefend om sociale en communicatieve vaardigheden toe te passen in verschillende situaties. Zo verken je bijvoorbeeld verschillende methoden om tot een besluit of tot een oplossing van een conflict te komen. 

Kort samengevat: lichaamszorg, voeding, lifestyle en maatschappij en welzijn (in de brede zin) zijn kernbegrippen van deze basisoptie.

 

Een greep uit de activiteiten van de basisoptie Maatschappij en welzijn:

04-11-20 Basisoptie 2A: Maatschappij & Welzijn

Na een uitgebreid onderzoek rond slaap en slaapstoornissen, werkten de leerlingen van Maatschappij en Welzijn een eigen slaapfolder uit, met o.a. tips voor een goede nachtrust. Ook gaven enkele leerlingen een lesje relaxatie/Yoga aan de andere

Lees verder...