LESSENTABEL

De B-stroom is er voor leerlingen die leermoeilijkheden ondervonden in de basisschool en die in de middenschool een aangepast leerprogramma zullen volgen. Er wordt “onderwijs op maat” gegeven via een variatie aan werkvormen.

Na 1B gaan zij naar 2B.

Tijdens de projectweken leren de leerlingen vooral in realistische en betekenisvolle leersituaties de leerplandoelen te verwezenlijken. De leerling en zijn belevingswereld staat centraal.

BASISVORMING 1B

Beeld

2 uur

Engels

1 uur

Frans

2 uur

Godsdienst

2 uur

Lichamelijke opvoeding

2 uur

Maatschappelijke vorming

3 uur

Muziek

1 uur

Natuur en ruimte

2 uur

Nederlands

4 uur

Techniek

4 uur

Wiskunde

4 uur

Sociale Activiteiten / ICT

1 uur

AANVULLEND 1B

(voor iedereen)

Talentenuren mix

4 uur

Projectweken