Close

Talentenuur eTwinning

Leerlingenprofiel ▶ Je wil graag leeftijdsgenootjes leren kennen uit Europa. ▶ Je wil met hen corresponderen via briefjes, Skype… ▶…
Lees meer
Close

Talentenuur Kookatelier

Leerlingenprofiel ▶ Je gaat graag (creatief) aan de slag in de keuken. ▶ Je hebt interesse en aandacht voor (gezonde)…
Lees meer
Close

Natuurwetenschappen (2u):

Ben jij ook onder de indruk van ons prachtig milieu en bezorgd over de toekomst hiervan? Of zou je graag meer weten over de werking van je eigen lichaam? Dat en zoveel meer gaan we wetenschappelijk onderzoeken. Kom dus zeker kijken in ons vaklokaal en zoek mee naar oplossingen voor actuele duurzame vraagstukken!

Close

Lichamelijke opvoeding (2u):

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding sta je niet stil. Atletiek, balsporten, zwemmen, dansen, gymnastiek... het zijn maar enkele voorbeelden van sportdisciplines die je zal beoefenen tijdens de turnlessen.

Close

Nederlands (4u):

Om vlot te leren communiceren dompelen we je tijdens de lessen Nederlands onder in een taalbad. Via creatieve opdrachten komen de vier taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) uitvoerig aan bod. Daarnaast onderzoeken we hoe onze moedertaal is opgebouwd. We dagen je uit om samen op ‘taal’pad te gaan!

Close

Aardrijkskunde (1u):

Vraag jij je af hoe de planeet waar je elke dag op leeft ontstaan is en nog steeds evolueert? Eens bedacht dat de Aarde een onderdeel is van een groter geheel? Dat het leven op onze planeet voortvloeit uit een unieke samenloop van gebeurtenissen? Treed binnen in het aardrijkskundelokaal en dompel jezelf onder in een wereld die groter is dan je ooit zou kunnen bedenken.
Close

SA/ICT (1 uur):

Sociale activiteiten (SA) en computervaardigheden (ICT) wisselen elkaar wekelijks af.

Tijdens SA zal je samen met je klastitularis en medeleerlingen werken rond ‘leren leren’, ‘leren leven’ en ‘leren kiezen’.

Bij de ICT-lessen komen allerlei computervaardigheden aan bod die je tijdens de andere lessen nodig hebt.

Close

Projecten met begeleiding:

Alleen of samen met enkele andere leerlingen bieden we jou de kans om gedurende het schooljaar aan een project te werken. Zo kan je bijvoorbeeld samen een schoolkrant in elkaar steken. Je krijgt hier steeds hulp van een leerkracht, maar je zal toch vooral zelf aan de slag moeten gaan en elkaar moeten helpen om dit tot een goed einde te brengen.

Close

Zorgklas bij de examens:

Dit jaar krijg je voor verschillende vakken een examen. Dat kan best eng zijn, maar geen nood! Als het nodig is, kan je samen met een klein groepje medeleerlingen terecht in onze zorgklas. Hier kan je wat extra uitleg krijgen bij de examenvragen (maar antwoorden worden niet gegeven uiteraard).

Close

Frans (3 uur):

Tijdens de les Frans ligt de focus vooral op de vaardigheden. (lezen, spreken, schrijven en luisteren) Het verwerven van de nodige kennis (woordenschat en spraakkunst) is noodzakelijk om dit toe te kunnen passen tijdens de vaardigheden en transfermomenten.

Ook de Franse cultuur komt tijdens de les aan bod.

Close

Taaluitwisseling:

Tijdens de lessen Frans word je voorbereid op een taaluitwisseling in het tweede jaar. Iedereen krijgt een Franstalige partner waarmee je kan communiceren.

Close

Leerhulp:

Wanneer je, om welke reden dan ook, het wat moeilijker hebt met de leerstof geven wij je de kans om dit bij te werken. Dit kan in de klas, individueel of in kleine groepjes.

Close

Talentenuur IT & Marketing

Leerlingenprofiel ▶ Je wil je ICT-vaardigheden verder ontwikkelen. ▶ Je hebt interesse in nieuwe media, internet, apps… ▶ Je wil…
Lees meer
Close

Dubbele optie:

Heb je een optie gekozen, maar je hebt nog tijd en ruimte over voor iets meer? Dat kan! We kunnen samen met jou je lessenrooster bekijken en puzzelen zodat je ook nog van een andere optie kan proeven.

Close

Uitdaging:

Wanneer je nog iets extra wil, bieden wij een heel gamma aan uitdagingen aan. Dit begint in de klas, maar kan ook daarbuiten. Dit doen we steeds in samenspraak met jou, je ouders en de school. Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij verschillende projecten. We stellen samen een plan op en op het einde van het jaar volgt er een evaluatie met jou, de leerkrachten en je ouders.

‘s Middags voorzien we ook tal van activiteiten waarop je je kan inschrijven. Je kan kiezen uit onze muziekclub, de Europese club, Spaanse club, creaclub of ICT-club.

Close

Zelfstudie met begeleiding:

Wil je graag een mondje Spaans kunnen spreken? Staat ‘leren programmeren’ op je wensenlijst? Wij bieden zelfstudiepakketten aan die je - met enige sturing en begeleiding van een leerkracht - zelfstandig kan verwerken.

Close

Keuzegedeelte (4 uur):

Je kiest één optie waarvan je eens wil proeven of waarin je je wil bekwamen.

Kies je voor Latijn dan zal dit vak 4 uren in je lessenrooster geprogrammeerd staan. Kies je voor één van de talentenuren, dan zal hier wekelijks twee lesuren aan besteed worden. Daarnaast krijg je bij de talentenuren voor wiskunde en Frans één lesuur coaching. Voor beide vakken kan je je inschrijven voor de basis- of verdiepingsgroep naargelang je eigen noden.

Close

Engels (1u):

Yes, eindelijk Engels! Via games, films en YouTube heb je waarschijnlijk al een aardig mondje Engels geleerd. Tijdens onze lessen gaan we ons hier verder in verdiepen. Je leert alles over de taal en cultuur van de Engelstalige wereld, maar we gaan vooral veel Engels spreken natuurlijk.

Close

Beeld (2u):

Ben jij graag creatief bezig? Stap dan vol enthousiasme binnen in ons kleurrijke vaklokaal en laat je verwonderen door de wereld van kunst, cultuur en fantasie. Samen zullen we een jaar lang werken rond beelden, lijnen, vormen, kleuren en figuren die we overal rondom ons heen waarnemen. Je leert stap voor stap nieuwe materialen en technieken kennen om je artistieke ideeën nog beter vorm te kunnen geven.

Close

Geschiedenis (1 uur):

Vraag jij je ook af hoe de mens is ontstaan en hoe de oude Egyptenaren hun indrukwekkende piramides hebben gebouwd? Dit zijn enkele van de vele gebeurtenissen uit het verleden die we aan de hand van historische bronnen kritisch zullen onderzoeken. Stap binnen in ons vaklokaal en kom mee op een spannende reis door verleden, heden en toekomst!

Close

Godsdienst (2u):

De zin van het leven is dat je er zin in hebt! We luisteren, denken, mijmeren, praten, werken samen, over het leven en ons geloof. Elk vertelt zijn eigen verhaal door zijn unieke bril. We leren elkaar en het christelijk verhaal beter kennen en begrijpen, niets dat ons meer kan verbinden!

Close

Basisvorming (27 uur):

Dit is het gemeenschappelijke deel voor al onze eerstejaars. Hier leg je een stevige basis in de verschillende vakgebieden.

Close

Mens & samenleving (2u):

In het vak Mens & samenleving zoomen we in op 3 onderdelen:

  • ik als persoon
  • ik in relatie met de anderen
  • ik als deel van de samenleving.

We leren hoe we omgaan met vrienden, met geld, met vrije tijd, met het nieuws, kortom: met het leven. Ook de actualiteit zal een centrale rol spelen in de lessen.

Close

Muziek (1u):

In dit vak leer je muziek beleven in de ruime zin van het woord. We zingen liedjes van vroeger en nu, gaan zelf aan de slag met echte muziekinstrumenten, trainen je oren, komen meer te weten over bekende muzikanten, leren je ritmisch denken, maken onze eigen muziekstukken, maar hebben vooral ontzettend veel plezier!

Close

Differentiatie in de klas:

Soms kan je, om verschillende redenen, een achterstand voor een bepaald vak hebben opgelopen. Tijdens de les zal de leerkracht hier aandacht voor hebben. Hij of zij zal je extra ondersteunen en er samen met jou voor zorgen dat je weer helemaal mee bent.

Close

Begeleidingsplan bij leerstoornissen:

Heb je dyslexie, dysorthografie, ASS, dyscalculie..? Bij ons worden jullie niet aan jullie lot overgelaten. Samen met jou en je ouders stellen we een begeleidingsplan op. Hierin staat welke hulp jij van ons kan verwachten om dit jaar tot een goed einde te brengen.

Close

Techniek (2u):

Techniek en technologie zijn overal rondom ons en heeft zijn weg gevonden naar ons leven. Bedenk maar eens wat je allemaal kan met je eigen smartphone. De lessen techniek stellen jou in staat om op een planmatige wijze kennis te verwerven over techniek. Je gaat naar de menselijke behoeften kijken om technische systemen op een goede manier te hanteren, ontwikkelen en aanpassen en dit alles vanuit een kritische blik.

Close

Huistakenbegeleiding:

Onze huistakenbegeleiding staat iedere maandag het 8ste lesuur open voor iedereen die moeilijkheden heeft met verschillende vakken. In kleine groepjes krijg je uitleg van een leerkracht over hoe je nu precies deze vakken moet aanpakken.

Close

Leerbegeleiding Frans/wiskunde:

Onze leerkrachten Frans en wiskunde staan op maandag het 8ste lesuur nog steeds paraat om iedereen te helpen die een onderdeel van deze vakken niet helemaal begrijpt. In kleine groepjes krijg je extra uitleg en oefeningen over deze leerstof.

Close

Taalbegeleiding:

In het begin van het schooljaar worden de lees- en luistervaardigheden van al onze leerlingen getest. Dit doen we om te garanderen dat je voldoende in staat bent om de lessen te kunnen volgen.

Wanneer je niet voldoende scoort op deze tests bieden we taalbegeleiding aan. Dit is op maandag het 8ste lesuur onder begeleiding van een taalleerkracht.

Close

Wiskunde (4 u):

De wereld om ons heen wordt al duizenden jaren lang gekleurd door wiskunde: de bouw van piramides, het ontwikkelen van ruimtestations, de constructie van de Eiffeltoren… Ook vandaag kan je er niet omheen: getallen blijven van levensbelang, zoals bij de ontwikkeling van zonnepanelen, het ontwerpen van bouwplannen door een architect, interessante grafieken in je favoriete tijdschrift… Een wereld zonder wiskunde is dus absoluut ondenkbaar. We kijken er naar uit om samen met jullie aan de slag te gaan!

Close

Talentenuur Kunstatelier

Leerlingenprofiel ▶ Je houdt van kunst. ▶ Je bent creatief en je wil graag op zoek gaan naar eigen oplossingen.…
Lees meer
Close

Latijn

  Hieronder volgt de algemene folder over Latijn, uitgegeven door V.L.O.T. (Vereniging van Leerkrachten Oude Talen)
Lees meer
Close

Talentenuur Muzisch atelier

Een greep uit de activiteiten van het talentenuur Muzisch atelier:
Lees meer
Close

Talentenuur STEM

 Een greep uit de activiteiten van het talentenuur STEM:
Lees meer
Close

Talentenuur Sport

Een greep uit de activiteiten van het talentenuur Sport:
Lees meer
Close

Differentiatie in de klas (uitdaging):

Wanneer je een extra uitdaging nodig hebt, bieden we die eerst en vooral in de klas zelf aan.

Door te compacten kan je sneller vooruit werken omdat extra herhalingsoefeningen worden overgeslagen. Dit wordt aangevuld met verdieping en verrijking waarbij je extra leerstof krijgt aangeboden.

LESSENTABEL 1A

Klik op een vak om meer informatie te verkrijgen.