Jaarthema 2016-2017: ‘GEZOND ACTIEF, FAIR SPORTIEF’

Logo jaarthema 2016-2017
Logo jaarthema 2016-2017

Ons jaarthema Gezond actief & fair sportief!sluit aan bij

    • de waarden van onze school: respect, creativiteit, solidariteit en innerlijkheid;

 

    • het doel van de middenschool: sterke begeleiding in leren leren, leren leven en leren kiezen;

 

  • het GOK (Gelijke OnderwijsKansen) thema: socio-emotionele begeleiding.

We zijn er ons van bewust dat zorg voor het eigen lichaam, voldoende lichaamsbeweging, gezonde voeding en leren in een veilige en gezonde schoolomgeving belangrijke factoren zijn die het welbevinden en welzijn van de leerlingen positief beïnvloeden. Daarom zetten we de doelen van VOET- (VakOverschrijdende EindTermen) context 1 ‘Lichamelijke gezondheid en veiligheid’ in de kijker dit schooljaar.

jaarthema1

Tevens ervaren we dat sport en beweging hefbomen zijn voor sociale interactie en vriendschap. Het beoefenen van sport biedt bovendien ten volle oefenkansen voor fair play. Niet enkel het respecteren van regels, ook het respectvol omgaan met elkaar willen we blijven benadrukken. Uit een bevraging bij het personeel vorig schooljaar over belangrijke waarden stond ‘respect’ trouwens nog steeds op nummer 1. (bevraging in het kader van het christelijk identiteitstraject van onze school)

jaarthema2

Daarom nemen de werkgroep Sport, de gezondheidscoördinator en de leden van het CPBW (Comité voor preventie en bescherming op het werk) het voortouw om talrijke activiteiten te organiseren die een positief effect gaan hebben op de sportieve en gezonde ingesteldheid van alle betrokkenen in onze schoolomgeving.

 

Een greep uit de activiteiten van het jaarthema “Gezond actief, fair sportief”: