Jaarthema 2015-2016: ‘WEL IN JE VEL’

2015-2016 Wel in je vel

  • Ons jaarthema ‘Wel in je vel‘ sluit aan bij het doel van de middenschool ‘sterke begeleiding in leren leren, leven en kiezen’;
  • de GOK-thema’s – pijlers Gelijke Onderwijskansen – die we als team kozen om extra in de focus te plaatsen tijdens deze 4de GOK-cyclus: ‘Socio-emotionele ontwikkeling’ en ‘Doorstroming en oriëntering’.

We zijn ervan overtuigd dat de graad van welbevinden van de leerlingen een zeer belangrijke factor is om optimaal open te staan voor diverse initiatieven van talentontdekking en -ontplooiing die in onze
middenschool geboden worden.

Een greep uit ons schoolspecifiek aanbod aan initiatieven:

  • dagelijks: voor alle geïnteresseerde leerlingen, een keuzepalet aan clubactiviteiten tijdens de middagpauze, begeleid door enthousiaste en talentvolle collega’s;
  • wekelijks/om de 2 weken: voor alle klassen, lestijd Sociale Activiteiten, begeleid door zorgzame klassenleraren;
  • elk trimester: voor alle klassen, een gezamenlijke projectdag met een variatie aan vakgebonden leeruitstappen en activiteiten binnen diverse VOET-contexten;
  • minstens éénmaal per jaar: voor alle leerlingen, een functioneringsgesprek over het welbevinden van de individuele leerling met één van de klassenleraren;
  • periodiek: de Wall of Fame om talenten van groepen of individuele leerlingen te visualiseren in de hal van de school;
  • voor leerlingen, in specifieke zorgsituaties: een sterk uitgebouwde cel leerlingenbegeleiding.

Met deze initiatieven beogen we vooral dat de jongeren die ons worden toevertrouwd voldoende oefenkansen krijgen om te groeien in de christelijke waarden van ons pedagogisch project: respect, solidariteit, creativiteit en innerlijkheid/spiritualiteit.

Een greep uit de activiteiten van het jaarthema “Wel in je vel”:

De spots op ‘mediawijs online’

In de eerste weken van oktober hebben al onze klassenleraren met veel zorg en betrokkenheid activiteiten van het project ‘Kijk, ik kan zonder scherm(tijd)!’ begeleid bij al onze leerlingen. Vanuit twee van de waarden van onze school - respect en creativiteit - vinden we veilig en respectvol omgaan met sociale en digitale media belangrijke sociale vaardigheden. Onze vakleraren godsdienst plaatsten het geheel aan projectactiviteiten tegen de achtergrond van de Rechten van het Kind: recht op informatie, spel, privacy, identiteit en eigen mening. De vakleraren techniek integreerden het avontuurlijk serious game over online privacy en identiteit van Child Focus - Master F.I.N.D. - in hun lessen. Vorig schooljaar kropen de leerlingen van het Talentenuur MultiMedia reeds in de huid van de webdetective van dit educatief spel naar aanleiding van onze deelname aan de eSafetywedstrijd ‘Wie ben jij online?’. We behaalden de eerste prijs in deze wedstrijd: een bezoek aan een pretpark voor de deelnemende leerlingen, een laptop voor de begeleidende leraar en een nascholing over mediawijsheid voor alle teamleden. Dit schooljaar gingen alle klassenleraren van het 1ste leerjaar A aan de slag met de methodieken rond cyberpesten in de lessen Sociale Activiteiten. Als eye-opener gebruikten de klassenleraren de resultaten van de digitale enquête over de ervaringen van de leerlingen over cyberpesten. In de B-stroom loodsten studenten Informatica van de lerarenopleiding UCLL de leerlingen door de projectactiviteiten tijdens ons jaarlijks samenwerkingsproject ‘Oktober: ICT-tools-maand’. De studenten digitaliseerden ook een aantal van de methodieken. Leerlingen doen groeien tot verantwoorde mediagebruikers, vraagt om het bewaken van de leerlijn ‘mediawijsheid’. Tijdens de projectdag van 6 oktober werkten de klassenleraren van het 2de leerjaar A- en B-stroom voor het 2de jaar op rij met het zelf ontwikkeld lespakket ‘eSafety first!’. De leden van het ICT-team van onze school ondersteunden bij de ontwikkeling en de uitvoering van deze activiteiten. In het kader van dit project werken we ook samen met de VAD. Alle leerlingen van de school vullen de enquête over middelengebruik in. Op basis van de resultaten van onze leerlingen over de luiken ‘gamen en gokken’ plannen we verdere projectactiviteiten rond ‘gamen’ in het 2de of 3de trimester. Leerlingen een bewuste en kritische houding aanleren ten opzichte van nieuwe media is niet enkel een bezorgdheid in de middenschool H. Hartinstituut. Het project ‘Kijk, ik kan zonder scherm(tijd)!’ is een samenwerkingsproject van de scholengemeenschap Sint-Michiel Bree-Bocholt-Meeuwen-Peer en Atheneum GO! Bree. Cera sponsort dit project.
2015-10-06 Projectdag 1A
2015-10-06 Projectdag 1A
2015-10-06 Projectdag 1A
2015-10-06 Projectdag 1A

Startviering schooljaar 2015-2016

De eerste schoolweek van dit schooljaar zit er alweer op. Traditiegetrouw sluiten we deze week af in de kerk van de Vostert. Ook nu weer namen we de tijd om even stil te staan bij ons jaarthema "Wel in je vel" en het thema van ons bisdom "Sta op". De directeur heeft ook onze "Wall of fame" officieel geopend, samen met het bestuur van onze leerlingenraad. Zij hingen de "Wall of fame" vol met originele groepsfoto's van elke klas, die genomen werden tijdens de onthaaldagen. Hier op onze website kan je volgen wat er nog meer op de "Wall of fame" verschijnt...
2015-09-04 Onthaal Startviering