Wanneer de brede basiszorg niet voldoende is voor jou, kan er, in nauwe samenwerking met jouw ouders, gezocht worden naar maatregelen die afgestemd zijn op jouw noden. 

Heb je naast de verrijkende leerstof in de klas nood aan extra uitdaging? Dan bieden we een alternatief traject aan om je te motiveren en je studievaardigheden te versterken. Op die manier dagen we jou als snelle denker extra uit. 

Ons team vindt het belangrijk dat jij je goed voelt op onze school. Een goed welzijn is namelijk nodig om te kunnen groeien.