UPDATE maandag 16 maart 2020:

Inschrijvingen voorrangsgroepen opgeschort

  • Alle inschrijvingen via chronologie worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april.
  • Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.
  • Het secretariaat van de Commissie inzake leerlingenrechten zal alle initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure informeren over de volgende stappen.

Hieronder vindt u het verloop van de inschrijvingen voor leerlingen van het eerste leerjaar A- en B-stroom voor het schooljaar 2020-2021.

We bepalen de capaciteit van het 1ste leerjaar A-stroom op 240 leerlingen.

We bepalen de capaciteit van het 1ste leerjaar B-stroom op 14 leerlingen.

IK WIL MIJN KIND INSCHRIJVEN IN HET EERSTE LEERJAAR IN DE MIDDENSCHOOL HEILIG HART EN IK HEB GEEN KIND DAT NU OP DEZE SCHOOL ZIT.

Deze inschrijvingen voor het 1ste jaar starten op maandag 27 april 2020 op onze infoavond voor de basisschoolverlaters (19.00 uur). Na een eerste inschrijving nodigen wij u nog uit voor een intakegesprek van ongeveer 30 minuten. Hiervoor wordt u in mei uitgenodigd op onze school. Om de eerste inschrijving te vervolledigen vragen we om op voorhand het huidige schoolreglement door te nemen. Dit vindt u HIER terug. Bij inschrijving wordt u gevraagd dit te ondertekenen voor akkoord.

IK WIL MIJN KIND INSCHRIJVEN IN HET EERSTE LEERJAAR IN DE MIDDENSCHOOL HEILIG HART EN IK HEB AL EEN KIND DAT NU OP DEZE SCHOOL ZIT.

Er is een wettelijke regeling voor voorrangsgroepen (broers en zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden). Deze kunnen zich inschrijven gedurende de maand maart vanaf maandag 02 maart 2020 t.e.m. vrijdag 20 maart 2020.

Na deze periode vervalt hun voorrangsrecht.
Bij de inschrijving hoort ook een individueel intakegesprek van ongeveer 30 minuten. Dit zal op een later tijdstip plaatsvinden.

We vragen om op voorhand het huidige schoolreglement door te nemen. Dit vindt u HIER terug. Bij inschrijving wordt u gevraagd dit te ondertekenen voor akkoord.

Klik HIER voor de begeleidende brief.

LET OP:

* Gelieve de Kids-ID/identiteitskaart van het kind mee te brengen.
* Indien er een keuze gemaakt wordt voor één van de talentenuren, vragen we om een keuze 1 en een keuze 2 op te geven.

IK WIL MIJN KIND INSCHRIJVEN IN HET TWEEDE LEERJAAR IN DE MIDDENSCHOOL HEILIG HART.

Voor het schooljaar 2020-2021 is er nog geen beslissing genomen over de inschrijvingen voor het 2de leerjaar A-stroom en B-stroom. Deze informatie vindt u binnenkort terug op onze website.