In het schooljaar 2016-2017 ontwikkelen we de volgende eTwinning projecten met diverse doelgroepen leerlingen:
 • De leerlingen van het Talentenuur ‘Europese projectwerking’ van 1A ontwikkelen het project ‘Hello Europe, step into my world’ met 3 partners namelijk een Duitse, Noorse en Franse school.  Zij wisselen informatie uit over hun cultuur, taal, school en hobby’s.
etwinninglabel20161
 • Geïnteresseerde leerlingen die deelnemen aan de middagactiviteit ‘Europese club’ ontwikkelen het project ‘Hello Europe, step into our world’ met 3 partners namelijk een Finse, Letse en Spaanse school. Zij informeren elkaar over hun cultuur, taal, school en hobby’s.
etwinninglabel20162
 • De leerlingen van de B-stroom ontwikkelen het project ‘Our cross-border bridge’ met Nederlandse partners. Zij zoeken naar antwoorden op de volgende vraag: Hoe gelijkend en verschillend is de leer- en leefomgeving van jongeren die opgroeien
  • op het platteland en naar school gaan in een comprehensieve middenschool in België?
  • in de hoofdstad van Nederland en die school lopen in een culinaire vakschool en die daar tweetalig (Nederlands + Engels) onderwijs volgen?

   In het licht van het jaarthema ‘Gezond actief & fair sportief!’ zoomen ze in op het aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten in en buiten de school.
etwinninglabel20163
 • Geïnteresseerde leerlingen van 2A die deelnemen aan de jaarlijkse taaluitwisseling ontwikkelen het project ‘Gezond sportief, ook in oorlogstijd’ met hun Waalse partners. Zij wisselen informatie uit over het dagelijks leven in bezet België tijdens WOI. In het licht van het jaarthema ‘Gezond actief & fair sportief!’ focussen ze op de gezondheidstoestand en de sportieve invulling van de vrije tijd van de Vlaamse soldaten in de loopgraven en van de Belgische bevolking. De TwinSpace wordt ingezet als communicatiemiddel gedurende het project traject.