In het schooljaar 2015-2016 ontwikkelen we de volgende eTwinning projecten met diverse doelgroepen leerlingen:
  • De leerlingen van het Talentenuur ‘Europese projectwerking’ van 1A ontwikkelen het project ‘…’ met … partners. Zij wisselen informatie uit over hun cultuur, taal, school en hobby’s.
  • Geïnteresseerde leerlingen van 2A die deelnemen aan de jaarlijkse taaluitwisseling ontwikkelen het project ‘Vrede en veiligheid zijn altijd mogelijk’ met hun Waalse partners. Zij wisselen informatie uit over het dagelijks leven in bezet België tijdens WOI. In het licht van het jaarthema ‘Wel in je vel!’ focussen ze op de vlucht naar het buitenland van anderhalf miljoen Belgen en vergelijken deze situatie met het lot van de huidige asielzoekers. De TwinSpace wordt ingezet als communicatiemiddel gedurende het project traject.
    Met dit project behaalden we de eTwinning Belgicaprijs 2016.
etwinninglabel2015