Sinds kort mogen we ons samen met slechts 9 andere Belgische scholen een eTwinning-school noemen! Dit label houdt in dat wij erkend werden als pioniers op vlak van innovatief en grensverleggend leren. Om deze erkenning extra in de kijker te zetten kozen we ervoor om vanaf volgend schooljaar het talentenuur ‘European Projects’ om te dopen tot ‘eTwinning’. Deze naam omvat beter wat we effectief doen tijdens de lessen: via eTwinningprojecten kennismaken met leerlingen uit andere Europese landen. Inhoudelijk zullen er ook een aantal zaken veranderen. We willen nog meer inzetten op de kennismaking met moderne vreemde talen. Zo springen we op de CLIL-kar (Content and Language Integrated Learning) en zullen er tal van activiteiten in het Engels worden aangeboden. Bovendien gaan de leerlingen ook hun eerste woordjes leren in de Spaanse taal. Verder behouden we graag wat reeds sinds vele jaren goed gaat. De leerlingen zullen nog steeds leren gebruik maken van een brede waaier aan ICT-tools en communiceren via de digitale weg. Ook de culturele component blijft sterk ingebed in het talentenuur ‘eTwinning’. We willen het blikveld van onze deelnemers verruimen en hun tot een actief wereldburgerschap brengen.
 
In het schooljaar 2017-2018 ontwikkelen we de volgende eTwinning projecten met diverse doelgroepen leerlingen:

Our Cross-Border Experience

De leerlingen van de B-stroom ontwikkelden vorig schooljaar het project ‘Our cross-border bridge’ met Nederlandse partners. Zij zochten naar antwoorden op de volgende vraag: Hoe gelijkend en verschillend is de leer- en leefomgeving van jongeren die opgroeien: op het platteland en naar school gaan in een comprehensieve middenschool in België? / in de hoofdstad van Nederland en die school lopen in een culinaire vakschool en die daar tweetalig (Nederlands + Engels) onderwijs volgen?
Nieuw dit schooljaar was een wederzijdse tweedaagse uitwisseling mede mogelijk door Buurklassen. Binnen hun nieuw project ‘Our Cross-Border Experience’ vond een reële ontmoeting plaats waarin onze leerlingen ook daadwerkelijk de onderlinge verschillen konden ervaren.

Respect: een brug tussen oorlog en vrede

Geïnteresseerde leerlingen van 2A die deelnemen aan de jaarlijkse taaluitwisseling ontwikkelen het project ‘Respect: een brug tussen oorlog en vrede!’ met hun Waalse partners. Zij wisselen informatie uit over het dagelijks leven in bezet België tijdens WOI. In het licht van het jaarthema ‘HarT boven harD’ leren ze respectvol om te gaan met anderen, ongeacht culturele verschillen. We focussen op het aspect 'communicatie' en maken de taalstrijd aan het front bespreekbaar.. De TwinSpace wordt ingezet als communicatiemiddel gedurende het project traject.

My world your world!

De leerlingen van de Europese club en het talentenuur ‘European Projects’ van 1A ontwikkelen het project 'My world, your world’. Ze werken, in het Engels, samen met 3 partners namelijk een Duitse, Spaanse en Slowaakse school. Zij wisselen informatie uit over hun dagelijks leven (hobby's, school, ...) en cultuur. Dat gebeurt via de digitale weg (Twinspace, Skype, chat,...) maar ook door middel van handgeschreven briefjes en kaartjes.

Voyage vers l’inconnu

De leerlingen van 2Aa werken tijdens het differentiatie-uur Frans aan het project 'Voyage vers l'inconnu'. De leerlingen geven hierbij zelf invulling aan het project (thema, werkmiddelen,...). Op deze manier maken ze kennis met de leefwereld van Duitse en Roemeense leeftijdsgenootjes

eTwinning binnen mix talentenuren (1B)

Leerlingen binnen 1B krijgen doorheen het hele schooljaar een mix van alle talentenuren aangeboden. Ook het talentenuur ‘European Projects’ komt aan bod onder de vorm van een eTwinning-project. Dit schooljaar maakten ze kennis met het leven op school in Varnhem Skolan in Zweden. Aan de hand van een introductiebrief stelden de leerlingen zich voor in het Engels, ze maakten kennis met elkaar via een Skype-sessie en stuurden zelfs kerstkaarten op naar hun partner.