DOSSIER XIU
Zoals jullie weten, zijn we ingeschreven bij vzw XIU (=ik zie u). Zij willen, net zoals onze school, de zichtbaarheid van jongeren in het verkeer verbeteren. Daarom organiseerde de leerlingenraad ook onze Let’s go fluo-week een tijdje geleden. We konden vele mooie prijzen uitdelen dankzij XIU. Om het mooie prijzenpakket van XIU te mogen ontvangen, kregen we wel een opdracht:

  • Breng verkeersonveilige punten in de schoolomgeving in beeld en stel mogelijke oplossingen voor aan de Minister van Mobiliteit.
  • Maak een beknopte PowerPoint (max. 10 slides) voorstelling van je knelpunten-dossier en je oplossingen.
  • Stuur je dossier samen met een beknopte omschrijving van één A4 naar XIU

Onze leerlingen van de leerlingenraad hebben alle knelpunten die we ontvingen van klasgenoten & leerkrachten geanalyseerd, de meest voorkomende problemen geselecteerd en er oplossingen voor bedacht. Het resultaat van het harde werk kunnen jullie hier bewonderen:

Gerelateerde berichten