Binnen de basisoptie Economie & organisatie in 2A maakten de leerlingen kennis met de begrippen vraag en aanbod. Om deze theorie om te zetten naar de praktijk, doen ze een onderzoek naar prijszetting. Hiervoor hebben ze uw hulp nodig! HIER vindt u een digitale bevraging opgesteld door onze leerlingen. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze in te vullen? Gelieve bij elk product alle prijzen aan te vinken die u bereid bent hiervoor te betalen. Bedragen die u niet wenst te geven aan het product, vinkt u niet aan. Het afnemen van deze bevraging duurt hooguit enkele minuten. De bevraging is anoniem. Met deze gegevens gaan onze leerlingen aan de slag om de oorspronkelijke verkoopprijs van hun product in vraag te stellen en hier conclusies uit te trekken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

De leerlingen van Economie & organisatie

Gerelateerde berichten