De leerlingen van Moderne Wetenschappen onderzoeken tijdens de lessen wetenschappelijk werk de natuurverschijnselen ‘Zinken, zweven en drijven’. Met eenvoudige proefjes werd gezocht naar de eigenschappen waaraan voorwerpen moesten voldoen om te zinken, zweven of drijven. Het was een leuke en leerrijke groepsopdracht, waarbij de leerlingen meer dan één keer verwonderd opkeken.

Gerelateerde berichten