Digitalisering brengt naast heel wat voordelen ook verschillende gevaren met zich mee. Tijdens de lessen EO maakten de leerlingen kennis met alle valkuilen van het internet. Hoe verdient een platform als Facebook of Instagram geld terwijl de dienst die ze leveren gratis is? Wat gebeurt er met onze gegevens en waarvoor worden ze gebruikt? Wat is ethisch hacken? Het leverde interessante gesprekken en discussies op met als resultaat: het ontwerpen van een poster. Elke leerling ontwierp een affiche met daarin enkele gevaren, maar ook tips om je te weren op het internet. Een professionele grafische vormgever beoordeelde alle affiches en koos uiteindelijk zijn top 3. Heb jij onze affiches al gespot op school?

Gerelateerde berichten