Het schoolbestuur KSOB vzw (Katholiek Secundair Onderwijs Bree) organiseert het onderwijs in onze school en in het Sint-Augustinusinstituut. Zij is verantwoordelijk voor de algemene visie en het beleid.

De Zusters van de Dochters van het Kruis zijn de stichters. Zij zijn nog steeds zeer sterk betrokken bij de verdere uitbouw van de school.

Het schoolbestuur bestaat uit volgende personen:

De heer Jos Faes, voorzitter 
Mevrouw Lisette Bergmans, ondervoorzitter
De heer Jaak Donné, secretaris en penningmeester
De heer Johan Cox
Zuster Maria Doumen
De heer Lode Essers
Mevrouw Lieve Haumont
De heer Luk Kathagen
Mevrouw Elfi Louwet
De heer Tom Roosen
De heer Jochen Schuermans
De heer Jeroen Smeulders
Mevrouw Ellen Huybrechts – Directeur MHH
De heer Ludo Jacobs – Directie SAB
De heer Jef Nysen – Directie SAB
De heer Marc Timmermans – Directie SAB
Mevrouw Linda Packlé – Directie SAB