De pedagogische raad is een overlegorgaan, dat samengesteld is uit personeelsleden, de pedagogisch coördinator van de school en de directie. Het is een adviserende raad die overlegt over schoolse materies, rekening houdend met de missie en visie van de school, verwoord in het opvoedingsproject.

Samenstelling Pedagogische raad 2016-2017:

Mevrouw Ellen Huybrechts – directeur

Mevrouw Irène Indemans – pedagogisch coördinator

Mevrouw Katrien Declerck – ondersteunend personeel

Mevrouw Isabelle Casters – leerkracht

Mevrouw Ann Houben – leerkracht

Mevrouw Nele Reumers – leerkracht