De groep van leraren vormt het onderwijzend personeel. De groep van leraren verzorgt het vakonderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Sommige leraren vervullen nog andere taken: o.a. klassenleraar, vakcoördinator, coördinator, leerlingenbegeleider, voorzitters van werkgroepen…