Het ondersteunend personeel heeft als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, het financieel beheer, het onderhoud van het gebouw, het toezicht op en de begeleiding van leerlingen en het verzorgen van het drukwerk.

Marie-Thérèse Jonckers

Marie-Thérèse Jonckers

Ruben Jonckers

An Gielen

An Gielen

Isabelle Casters

Isabelle Casters

Financiële dienst Leerlingendienst Personeels-
dienst
Logistieke dienst

Bregt Vastmans

Bregt Vastmans

ICT-dienst