Het comité PBW (Preventie en Bescherming op het Werk) is paritair samengesteld uit werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers en bekommert zich om de veiligheid van personeelsleden en leerlingen in de schoolse (werk)omgeving. Ze baseert zich op het globaal preventieplan en werkt elk schooljaar een actieplan uit o.l.v. de preventieadviseur.

SAMENSTELLING CPBW 2012-2016:

Mevrouw Ellen Huybrechts – directeur
De heer Johan Voortmans – preventieadviseur
De heer Marc Timmermans – extern lid
De heer Ruben Jonckers – ondersteunend personeel
Mevrouw Rita van Samang – ondersteunend personeel
Mevrouw An Gielen – ondersteunend personeel – milieuanker
De heer Frigg Vaelen – leerkracht
Mevrouw Marth Verdonck – leerkracht