Logo Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de Scholengemeenschap Sint-Michiel.

De scholengemeenschap werkt intens samen o.a. rond follow-up leerlingen, onderwijsaanbod, tewerkstelling, leerlingenreglement, milieuproject, drugspreventiebeleid, schoolreglement, culturele activiteiten, verkeersveiligheid, pedagogische afspraken.

Volgende scholen maken samen deel uit van dezelfde Scholengemeenschap: Biotechnicum in Bocholt, het Sint-Augustinusinstituut in Bree, het Technisch Instituut Sint-Michiel in Bree, de Middenschool in Meeuwen en het instituut Agnetendal in Peer.

Website: www.sg-sintmichiel.be