Een greep uit de activiteiten van de basisoptie Techniek-wetenschappen:

TW: cocktails maken

Tijdens de laatste lessen van het eerste trimester mochten de leerlingen van de optie Techniek Wetenschappen van het tweede jaar het leerrijke aan het aangename koppelen. Ze experimenteerden en maakten berekeningen in verband met de massadichtheid van vloeistoffen. Dit mochten ze toepassen met lekkere, gezonde drankjes en natuurlijk trakteerden ze elkaar op een gezonde cocktail.
2015-12-07 TW
 

Projectdag: Onderwijsloopbaanbegeleiding 2A

2 activiteiten van de projectdag voor de 2de jaars A hadden als doel de leerlingen te ondersteunen in het maken van een goede studiekeuze: de carrousel Horizonverruiming en de Wetenschapscarrousel. Voor beide initiatieven werkten we samen met externe partners.
Tijdens de carrousel Horizonverruiming hebben leraren van de bovenbouwscholen van de Scholengemeenschap Sint-Michiel de verschillende studierichtingen van de 2de graad voorgesteld. De studierichtingen werden voor de carrousel geordend in 3 studiedomeinen: Wetenschap en Techniek, Wetenschap en Technologie en Economie, welzijn en maatschappij. De studierichting Latijn werd toegelicht in de middenscholen zelf, tijdens een les Latijn.
2014-03-13 Projecdag: Horizonverruiming 2A
De Wetenschapscarrousel werd naar jaarlijkse gewoonte verzorgd door studenten van de lerarenopleiding van de KHLim . De wetenschappelijke proeven van fysica en chemie boeiden onze leerlingen heel erg.
2014-03-13 Projectdag: Wetenschapscarrousel 2A