Een greep uit de activiteiten van de basisoptie Techniek-wetenschappen:

Tijdens de laatste lessen van het eerste trimester mochten de leerlingen van de optie Techniek Wetenschappen van het tweede jaar het leerrijke aan het aangename koppelen. Ze experimenteerden en maakten berekeningen in verband met de massadichtheid van vloeistoffen. Dit mochten ze toepassen met lekkere, gezonde drankjes en natuurlijk trakteerden ze elkaar op een gezonde cocktail.
2015-12-07 TW
 
2 activiteiten van de projectdag voor de 2de jaars A hadden als doel de leerlingen te ondersteunen in het maken van een goede studiekeuze: de carrousel Horizonverruiming en de Wetenschapscarrousel. Voor beide initiatieven werkten we samen met externe partners. 
Tijdens de carrousel Horizonverruiming hebben leraren van de bovenbouwscholen van de Scholengemeenschap Sint-Michiel de verschillende studierichtingen van de 2de graad voorgesteld. De studierichtingen werden voor de carrousel geordend in 3 studiedomeinen: Wetenschap en Techniek, Wetenschap en Technologie en Economie, welzijn en maatschappij. De studierichting Latijn werd toegelicht in de middenscholen zelf, tijdens een les Latijn.
 
2014-03-13 Projecdag: Horizonverruiming 2A
De Wetenschapscarrousel werd naar jaarlijkse gewoonte verzorgd door studenten van de lerarenopleiding van de KHLim . De wetenschappelijke proeven van fysica en chemie boeiden onze leerlingen heel erg.
 
 
2014-03-13 Projectdag: Wetenschapscarrousel 2A

De leerlingen van de keuzeoptie Techniek-Wetenschappen bezochten tijdens de lessen de brandweer van Bree. Ze kregen er een rondleiding doorheen de kazerne en het wagenpark. Doorheen het bezoek leerden ze meer over de werking van de brandweer en de ambulancedienst. De nadruk lag op het belang van veilig werken, iets wat in de lessen ook veelvuldig aan bod komt. De leerlingen kregen zelf de kans om verschillende branden te blussen.
2013-11-18 Bezoek Brandweer

Tijdens de projectdag van 2A was er halve dag "wetenschapscarrousel" voorzien. Via een doorschuifsysteem lieten studenten van de lerarenopleiding KHLim onze leerlingen proefondervindelijk kennismaken met verschillende onderdelen van de wetenschappen. Voor hen is deze samenwerking een uitstekende oefenkans in hun opleiding voor toekomstige leraar wetenschappen.

2013-02-21 Projectdag 2A

In het kader van het project Schoolloopbaanbegeleiding kregen de tweedejaars van de A-stroom de kans om via een doorschuifsysteem nader kennis te maken met de verschillende domeinen van wetenschappen. We konden rekenen op diverse 'gastdocenten'. Enerzijds hebben studenten van de lerarenopleiding KHLim onze leerlingen proefondervindelijk laten kennismaken met wetenschappelijke inzichten. Voor hen is deze samenwerking een uitstekende oefenkans in hun opleiding voor toekomstige leraar wetenschappen. Anderzijds verdiepten onze leerlingen hun inzichten in een aantal wetenschappelijke studierichtingen in een aantal scholen van de scholengemeenschap Sint-Michiel.  Oud-leerlingen, begeleid door vakleraren, stelden de studierichtingen Biotechnische wetenschappen van het Biotechnicum in Bocholt en Economie van het Sint-Augustinusinstituut in Bree voor op een interactieve manier.

In het kader van ons MOS-project was de wetenschappelijke uitleg van het project 'Energiehuis' door een stafmedewerker van het Technisch Instituut Sint-Michiel in Bree zeker een meerwaarde. Op basis van metingen met de infraroodcamera, toegepast op de maquette van het energiehuis, konden de leerlingen ervaren hoe belangrijk het is om bij het bouwen en renoveren van een woning bepaalde energiezuinige technieken en materialen toe te passen.


28-09-2011 TW: brandwonden
Dhr. Haex bracht bij de leerlingen van TW levensechte brandwonden aan. Hij legde uit hoe ze best verzorgd konden worden. Beter nog, hij gaf ook heel wat tips om ze te voorkomen.