De B-stroom is er voor leerlingen die leermoeilijkheden ondervonden in de basisschool en die in de middenschool een aangepast leerprogramma zullen volgen. Er wordt “onderwijs op maat” gegeven via een variatie aan werkvormen.

Na 1B gaan zij naar het Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).

Tijdens de projectweken leren de leerlingen vooral in realistische en betekenisvolle leersituaties de leerplandoelen te verwezenlijken. De leerling en zijn belevingswereld staat centraal.

BASISVORMING 32 UUR

Frans 2 uur
Godsdienst 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Maatschappelijke vorming 3 uur
Muzikale opvoeding 1 uur
Natuurwetenschappen 2 uur
Nederlands 5 uur
Plastische opvoeding 2 uur
Techniek 6 uur
Wiskunde 4 uur
Sociale activiteiten* 1 uur
Talentenuur** 2 uur

 

* Tijdens het uur “Sociale activiteiten” verwerven de leerlingen onder begeleiding van de klassenleraar de nodige vaardigheden i.v.m. “leren leren“, “leren kiezen” en “leren leven“.

** Tijdens het uur “Talentenuur” maken de leerlingen een aantal werkstukjes in diverse materialen. Ook exploreren ze verschillende vormen van expressie: beeld, beweging, spel en taal.