Project Wereldburgerschap: Leren ‘in’ en ‘over’ verbondenheid

Voor de uitvoering van het project over Wereldburgerschap hebben we tijdens het schooljaar 2013-2014 een dossier ingediend bij Kleur Bekennen. Ons project werd goedgekeurd. Bijgevolg worden we door de organisatie financieel ondersteund voor een aantal activiteiten, georganiseerd voor onze leerlingen.

Aan welke invalshoeken van wereldburgerschap werken we in dit project ‘in’ en ‘over’ verbondenheid? Op welke manier en voor welke doelgroepen?

 • Invalshoek 1: Sociale rechtvaardigheid

  In de lessen godsdienst en Sociale Activiteiten werken alle leerlingen rond het pastoraal jaarthema ‘Mijn broer/mijn zus’. Ze verzamelen en presenteren informatie over mensen die leven aan de rand van onze samenleving. De leerlingen tonen hun verbondenheid met deze mensen via hun inzet voor de solidariteitsacties Sint-Vincentius en De Eendjesrace in het 1ste en 2de trimester.

 • Invalshoek 2: Diversiteit

  Op de CreActieve dag – donderdag 13 maart 2014 – ontwerpen alle leerlingen van 1ste jaar actief kunst in diverse vormen en materialen. Tevens beleven ze de dynamiek van kunst van andere culturen. Tijdens een zoektocht in Bree centrum observeren ze ‘Kunst(werken) in het straatbeeld van Bree’.

  In de lessen Sociale Activiteiten en op de projectdag – donderdag 13 maart 2014 – sensibiliseren we alle leerlingen van het 2de jaar om alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten en deze socio-economische diversiteit als een bron van rijkdom te zien.

 • Invalshoek 3: Vrede

  Als inhoud van al onze internationaliseringsinitiatieven voor diverse doelgroepen, staat ‘Oorlog en vrede – WOI’ centraal in dit jaar van de 100-jarige herdenking van de start van WOI. Een greep uit de activiteiten:

  • eTwinning project: de leerlingen van de Europese club ontwikkelen virtueel het project – Soldiers during World War I – i.s.m. Italiaanse, Franse en Britse partners.

  • taaluitwisselingsproject: de 30 deelnemende leerlingen van het 2de jaar ontvangen een Waalse jongere en gaan op tegenbezoek in Leuze, telkens gedurende 4 dagen. Via interactieve workshops op school en in de bibliotheek van Bree en een bezoek aan de tentoonstelling ‘Pijn en heling tijdens WOI’ in RAM Maaseik verdiepen de leerlingen zich in het dagelijks leven aan het front en het thuisfront.

  • Speurtocht ‘Jeanneke’: tijdens de CreActieve dag maken de leerlingen kennis met inwoners van Bree en aspecten van het dagelijks leven tijdens WOI:

   • ze speuren naar de mythische figuur van Jeanneke van den Bosch;

   • ze observeren voorwerpen en beeldmateriaal over gesneuvelde inwoners en de economische situatie van Bree in het Heemkundig museum van Bree.
Overzicht van financieel ondersteunde activiteiten door “Kleur Bekennen”:

Voor de leerlingen van het eerste jaar organiseerden we naar jaarlijkse gewoonte onze CreActieve dag. Alle leerlingen hebben deelgenomen aan verschillende creatieve activiteiten. Er kon een keuze gemaakt worden uit de volgende workshops: creatief met zanddeeg, kadoosjes, artwork, creatief met klei, armbandjes maken van fimo, tekenen vanuit gevoelens (met pastelkrijtjes), dans en beweging, Afrikaans zandschilderen, creatief met papier-maché, een computergame creëren en van houten palletten een zitbank maken.

In de sessie Tátake!-Taiko werd kennisgemaakt met de traditionele Japanse percussie. Taiko is een Japanse vorm van drummen waarbij houding en beweging de grondslag vormen van de ritmes die getrommeld worden. Hun lage doordringende klanken brengen een energie over die recht naar de buik gaat.

Langs een wandelroute met kunstwerken in het straatbeeld van Bree gingen we op speurtocht  naar Jeanneke van de Bosch (1892-1983).  Wie was zij: een heldin of eerder een mythe? De Breeënaars dweepten met haar wegens haar heldenrol tijdens de “Groote Oorlog” (1914-1918). Zij beschouwden haar als een soort Jeanne d’ Arc. Tijdens onze speurtocht brachten we een bezoek aan het mooi verzorgde heemkundige museum van de stad Bree.
De leerlingen van de klassen 1Aa, 1Ac en 1Bb verdienen een eervolle vermelding voor hun vele goede antwoorden. De beste speurders waren de leerlingen van 1Ae en 1Aj met een gelijk en hoogst aantal juiste antwoorden. Proficiat!

We zagen enthousiaste leerlingen aan het werk met gedreven begeleiders, collega's, kunstenaars en hobbyisten uit de omgeving. De foto's zijn een sprekend bewijs van het enthousiasme tijdens de activiteiten, en tegelijk tonen ze enkele prachtige resultaten van de workshops!

Proficiat en dank je wel aan iedereen voor deze geslaagde dag!

2013-03-13 Projectdag: Creactieve Dag 1A
2013-03-13 Projectdag: Creactieve Dag 1A
2013-03-13 Projectdag: Creactieve Dag 1A

In dit jaar van 100-jarige herdenking van de start van WOI organiseren vele steden speciale activiteiten. Via een gidsbeurt doorheen de tentoonstelling ‘Pijn en heling in WOI’ en in het apotheekmuseum in Maaseik krijgen de leerlingen inzicht in de evolutie in de geneeskunde tijdens WOI en in de relatie tussen politiek, wetenschap en techniek. De kookworkshop ‘Koken met Maaslandse kruiden’ en de exploratie van het stadscentrum laat de Waalse leerlingen kennismaken met specifieke aspecten van de regio.

In de namiddag geeft de film ‘War Horse’ impressies over het harde leven aan het front.

2014-02-27 Taaluitwisseling Dag 3