In het schooljaar 2016-2017 ontwikkelen we de volgende eTwinning projecten met diverse doelgroepen leerlingen:
 • De leerlingen van het Talentenuur ‘Europese projectwerking’ van 1A ontwikkelen het project ‘Hello Europe, step into my world’ met 3 partners namelijk een Duitse, Noorse en Franse school.  Zij wisselen informatie uit over hun cultuur, taal, school en hobby’s.
etwinninglabel20161
 • Geïnteresseerde leerlingen die deelnemen aan de middagactiviteit ‘Europese club’ ontwikkelen het project ‘Hello Europe, step into our world’ met 3 partners namelijk een Finse, Letse en Spaanse school. Zij informeren elkaar over hun cultuur, taal, school en hobby’s.
etwinninglabel20162
 • De leerlingen van de B-stroom ontwikkelen het project ‘Our cross-border bridge’ met Nederlandse partners. Zij zoeken naar antwoorden op de volgende vraag: Hoe gelijkend en verschillend is de leer- en leefomgeving van jongeren die opgroeien
  • op het platteland en naar school gaan in een comprehensieve middenschool in België?
  • in de hoofdstad van Nederland en die school lopen in een culinaire vakschool en die daar tweetalig (Nederlands + Engels) onderwijs volgen?

   In het licht van het jaarthema ‘Gezond actief & fair sportief!’ zoomen ze in op het aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten in en buiten de school.
etwinninglabel20163
 • Geïnteresseerde leerlingen van 2A die deelnemen aan de jaarlijkse taaluitwisseling ontwikkelen het project ‘Gezond sportief, ook in oorlogstijd’ met hun Waalse partners. Zij wisselen informatie uit over het dagelijks leven in bezet België tijdens WOI. In het licht van het jaarthema ‘Gezond actief & fair sportief!’ focussen ze op de gezondheidstoestand en de sportieve invulling van de vrije tijd van de Vlaamse soldaten in de loopgraven en van de Belgische bevolking. De TwinSpace wordt ingezet als communicatiemiddel gedurende het project traject.

In het schooljaar 2015-2016 ontwikkelen we de volgende eTwinning projecten met diverse doelgroepen leerlingen:

 • De leerlingen van het Talentenuur ‘Europese projectwerking’ van 1A ontwikkelen het project ‘…’ met … partners. Zij wisselen informatie uit over hun cultuur, taal, school en hobby’s.
 • Geïnteresseerde leerlingen van 2A die deelnemen aan de jaarlijkse taaluitwisseling ontwikkelen het project ‘Vrede en veiligheid zijn altijd mogelijk’ met hun Waalse partners. Zij wisselen informatie uit over het dagelijks leven in bezet België tijdens WOI. In het licht van het jaarthema ‘Wel in je vel!’ focussen ze op de vlucht naar het buitenland van anderhalf miljoen Belgen en vergelijken deze situatie met het lot van de huidige asielzoekers. De TwinSpace wordt ingezet als communicatiemiddel gedurende het project traject.
  Met dit project behaalden we de eTwinning Belgicaprijs 2016.
etwinninglabel2015
In het schooljaar 2014-2015 ontwikkelen we de volgende eTwinning projecten met diverse doelgroepen leerlingen:
 • De leerlingen van het Talentenuur ‘Europese projectwerking’ van 1A ontwikkelen het project ‘Hello Europe … step into my world’ met Spaanse, Zweedse en Noorse partners. Zij wisselen informatie uit over hun cultuur, taal, school en hobby’s.
eTwinning3
 • Geïnteresseerde leerlingen die deelnemen aan de middagactiviteit ‘Europese club’ ontwikkelen het project ‘Twinagers … step into my world’ met Griekse, Duitse, Turkse en Nederlandse partners. Zij informeren elkaar over hun cultuur, taal, school en hobby’s.
 eTwinning4
 • De leerlingen van het Talentenuur ‘Muzisch atelier’ van 1A ontwikkelen het project ‘Cultures on stage!’ met Zweedse, Griekse en Litouwse partners. De leerlingen ontwikkelen en wisselen artistieke eindproducten uit die aspecten van de eigen cultuur illustreren. Deze eindproducten worden geïntegreerd in de muzikale schoolvoorstelling in mei 2015, opgevoerd door de leerlingen van ‘Muzisch atelier’.
 • De leerlingen van 2Aa ontwikkelen het project ‘Let’s travel together’ met partners uit Frankrijk, Polen, Griekenland, Italië, Ijsland en Letland. In internationale teams maken de leerlingen een online brochure van de vakantiebestemming van hun dromen.
eTwinninglabel

Voor het eTwinning project ‘Soldiers during World War I’ dat we in 2013-2014 ontwikkelden met de leerlingen van de Europese club ontvingen we

 • het kwaliteitslabel  en prijs voor ‘Innovatie in gebruik van leerinhouden’ toegekend door het Nationaal Agentschap
  én
 • het Europees kwaliteitslabel. Ook onze Franse partner ontving beide kwaliteitslabels.

In het schooljaar 2013-2014 ontwikkelen we 3 eTwinning projecten voor 3 verschillende doelgroepen en met verschillende partnerscholen.

 • Hello Europe – 14

De leerlingen van het Talentenuur ‘Europese projectwerking’ van 1A ontwikkelen dit project. Ze wisselen informatie uit in het Engels met Spaanse, Deense, Noorse en Azerbeidzjaanse leeftijdsgenoten over zichzelf, hun familie, hun school en hun land.

Voor dit project ontvingen we

 • het kwaliteitslabel  en prijs voor ‘Innovatie in gebruik van leerinhouden’ toegekend door het Nationaal Agentschap

én

 • het Europees kwaliteitslabel. Ook onze Franse partner ontving beide kwaliteitslabels.
etwinning2013-2014

Geïnteresseerde leerlingen die deelnemen aan de middagactiviteit ‘Europese club’ ontwikkelen dit project. Ze hebben een Franse, Italiaanse en/of Turkse partner en  wisselen informatie uit over zichzelf en de eerste wereldoorlog.

 • Greece and Belgium calling…

De leerlingen van 1B werken tijdens het Talentenuur en de lessen ICT-Techniek  samen met Griekse leeftijdsgenoten in het Engels. Tijdens de lessen Frans hebben ze contacten met Italiaanse leeftijdsgenoten via klassieke briefwisseling.