In het teken van eTwinning organiseerden we vorig schooljaar opnieuw enkele projecten om het wereldburgerschap van onze leerlingen te stimuleren. Zo deelden de leerlingen uit de B-stroom hun leefwereld met die van hun Amsterdamse partner binnen het project ‘Our Cross-Border Experience’ en organiseerden we in 2A opnieuw een taaluitwisseling met onze Waalse partnerschool binnen het project ‘Respect: een brug tussen oorlog en vrede’. Beide projecten voldeden aan de vooraf opgelegde kwaliteitscriteria en ontvingen hiervoor een kwaliteitslabel van EPOS vzw!

Na meer dan 10 jaar projecten uit te werken binnen ons internationaliseringsbeleid ontvingen we ook de mooiste erkenning voor ons werk. Middenschool Heilig Hart Bree mag zich samen met 9 andere Vlaamse scholen een eTwinning School noemen. Dit label houdt in dat wij erkend werden als pioniers op vlak van innovatief en grensverleggend leren. Dank je wel aan alle leerkrachten en leerlingen die de afgelopen jaren zich hebben geëngageerd voor een project of deel hebben genomen aan een van onze projecten!

Gerelateerde berichten