Geplaatst op 24 juni 2012
Dit jaar bestaat VVOB dertig jaar. Om dat te vieren lanceerden ze een wedstrijd in alle VVOB-partnerlanden én in Vlaanderen rond het thema “Actief Leren en Onderwijzen”. Voor de categorie secundair onderwijs diende onze school het onthaalproject rond Millenniumdoelen voor de 2de jaars in. We ontwikkelden dit project om het draagvlak voor de Noord-Zuid werking op school te verbreden en om de  samenwerking met onze Scholenbanden partnerschool in Zambia dichter bij de leerlingen te brengen. Het project is opgebouwd volgens de theorie van de meervoudige intelligenties. Tijdens de Proeftuinen periode hebben we sterk geïnvesteerd in vorming betreffende AVC-leren: activerend vakdoorbrekend competentieleren.
In onze school zijn we overtuigd van de kracht van ‘leren VAN en MET elkaar’. We zijn dan ook bijzonder blij met deze erkenning van het resultaat van  ons ‘samenwerkend leren in teamverband, over de grenzen’.
2012-06-22 Prijsuitreiking VVOB